117-0313/01 – Property Taxes (MD)

Gurantor departmentDepartment of Accounting and TaxesCredits2
Subject guarantorIng. Jiřina KrajčováSubject version guarantorIng. Jiřina Krajčová
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRA53 Ing. Jiřina Krajčová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To interpret the basic principles of property taxes. 2. To describe the individual property taxes in Czech Republic. 3. To clarify the basic principles of tax liability calculation. 4. To solve the individual property taxes case studies.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Cílem předmětu je vysvětlit princip majetkových daní v České republice. Úkolem předmětu je objasnění problematiky silniční daně, daně z nemovitostí, daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí, včetně praktické aplikace na příkladech.

Compulsory literature:

JANOŠEK, Karel. Daň silniční s komentářem 2010. 3. vyd. Praha: ANAG, 2010. 135 s. ISBN 978-80-7263-587-0 KOBÍK, Jaroslav a Alena KOHOUTKOVÁ. Daňový řád s komentářem 2011. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2010. 960 s. ISBN 978-80-7263-616-7. VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012. 11. vyd. Praha: 1. VOX, 2012. 372 s. ISBN 978-80-87480-05-2.

Recommended literature:

RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 385 s. ISBN 978-80-7179-563-6. RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění 2012. 4. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 487 s. ISBN 978-80-7263-724-9. ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 5. vyd. Praha: Linde, 2012. 400 s. ISBN 978-80-7201-881-9.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner