117-0318/05 – Odborná praxe - účetnictví a daně (OP)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity3
Garant předmětuIng. Jana Hakalová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Marcela Palochová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR55 Ing. Hana Bartková, Ph.D.
BAR36 doc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.
BIE0019 doc. Ing. Alžbeta Bieliková, PhD.
HAK30 Ing. Jana Hakalová, Ph.D.
KRA601 Ing. Michal Krajňák, Ph.D., MBA
KRY50 Ing. Šárka Kryšková, Ph.D.
RAN03 Ing. Kateřina Krzikallová, Ph.D.
PAL36 Ing. Marcela Palochová, Ph.D.
PS150 Ing. Yvetta Pšenková, Ph.D.
S1E20 prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc.
S1I90 prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Absolvovat odbornou praxi v předepsaném rozsahu hodin. 2. Prokázat schopnost aplikace teoretických znalostí v praxi. 3. Rozšířit praktické znalosti v oblasti účetnictví a daní. 4. Uplatnit získané praktické znalosti v průběhu konání odborné praxe při zpracování závěrečné práce.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

V rámci tohoto předmětu je student povinen absolvovat povinnou praxi v rozsahu 42 hodin. Zaměření odborné praxe musí být v oblasti účetnictví a daní (např. v účetních, daňových, auditorských a znaleckých firmách, u daňového poradce, v účetních, daňových, finančních, ekonomických odděleních společností, na finančních a celních úřadech, na úřadech práce, v pojišťovnách, v bankách, v institucích sociálního zabezpečení apod.).

Povinná literatura:

LIŠKA, Václav. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. Praha: Professional Publishing, 2008. 93 s. ISBN 978-80-86946-64-1. ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Brno: Computer Press, 2011. 208 s. ISBN 978-80-251-3510-5. ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s. ISBN 978-80-7201-779-9.

Doporučená literatura:

ČMEJRKOVÁ, Světla a kol. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. 255 s. ISBN 80-85927-69-1. HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. 408 s. ISBN 978-80-73-67-485-4. HOLOUŠOVÁ, Drahomíra a Milana KROBOTOVÁ. Diplomové a závěrečné práce. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. ISBN 80-244-1237-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

V rámci tohoto předmětu je student povinen absolvovat povinnou odbornou praxi v rozsahu 42 hodin. Postup při výběru praxe stanoví katedra účetnictví a je zveřejněn v systému Moodle.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Výběr společnosti, ve které student absolvuje odbornou praxi, doporučuje a schvaluje vedoucí bakalářské práce. Absolvovanou praxi si student nechá potvrdit odpovědnou osobou poskytovatele praxe na předepsaném formuláři. K získání zápočtu z předmětu Odborná praxe je student povinen předložit potvrzení o absolvování praxe svému vedoucímu bakalářské práce. Absolvování odborné praxe je úzce navázáno i na volbu tématu bakalářské práce a výběr společnosti, kde budou studenti své bakalářské práce zpracovávat.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti: Účast ve cvičeních je stanovena minimálně na 75%.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B0411A050001) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku