117-0319/01 – Analýza účetní závěrky a cash-flow (AZ)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR36 doc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Zpracovat základní ekonomickou analýzu podniku, na podkladě účetních výkazů. 2.Specifikovat kritická místa v účetní závěrce. 3.Vyhodnotit získané informace, jak se orientovat v jednotlivých položkách účetní závěrky. 4.Podle konkrétních podmínek rozhodnout o způsobu řešení finanční krize podniku.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače s jednotlivými funkčními i věcnými oblastmi analýzy účetní závěrky příslušnými metodickými postupy a analytickými ukazateli, jejich vypovídací schopností a možnostmi jejich využívání ve finančním řízení a rozhodování podniků.

Povinná literatura:

1.SEDLÁČEK, J. FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU.1. VYD. BRNO: COMPUTER PRESS, A.S., 2009. 154 S. ISBN 978-80-251-1830-6. 2.KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům, 2. vyd.. Praha: Polygon 2004, ISBN 80-7273-095-9. 3.BAŘINOVÁ, D., VOZŇÁKOVÁ, I. Vyhodnocení a využití účetních výkazů, pro manažery, společníky aakcionáře. Praha: GRADA Publishing 2005. ISBN 80-247-11115-X.

Doporučená literatura:

1. HAKALOVÁ, J. Účetní závěrka a auditing. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2010. 146 s. ISBN 978-80-7399-144-9. 2. Zákon č. 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění 3. České účetní standardy – 023,003,020,021

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test

E-learning

MOODLE

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základní cíle, předpoklady finanční analýzy a požadavky na informace Analýza účetní závěrky jako součást finanční analýzy Analýza hospodářského výsledku (výkaz zisků a ztrát) Analýza hospodářské situace (rozvaha) Vztahy mezi účetními výkazy Vztah účetního hospodářského výsledku a cash flow Metodika sestavování výkazu cash flow Zásady pro sestavení výkazu cash flow Konsolidovaná účetní závěrka Srovnání úpravy ČR s úpravou dle 7. direktivy Rady ES, s Mezinárodními účetními standardy a s úpravami ve vybraných zemích

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Písemka Písemka 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (05) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku