117-0320/05 – Správa daní a poplatků (SDP)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity3
Garant předmětuIng. Zuzana Rylová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Zuzana Rylová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RYL01 Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vysvětlit základní zásady daňového řízení. 2. Popsat průběh daňového řízení. 3. Objasnit základní práva a povinnosti daňových subjektů.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Obsahem předmětu je seznámení se s daňovým řízením, jeho zásadami, s právy a povinnostmi daňového subjektu, s opravnými prostředky a s formami vybírání daně.

Povinná literatura:

KOBÍK, Jaroslav a Alena KOHOUTKOVÁ. Daňový řád s komentářem 2011. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2010. 960 s. ISBN 978-80-7263-616-7.

Doporučená literatura:

Zákon č. 280/2010 Sb., daňový řád

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod - základní pojmy: daň, poplatek , plátce daně, poplatník, daňová povinnost, daňový dlužník, příslušenství daně, územní finanční orgány. 2. Základní zásady daňového řízení. 3. Místní příslušnost, registrační povinnost. 4. Zastupování a doručování v daňovém řízení, lhůty v daňovém řízení, součinnost, vyhledávací činnost, záznamní povinnost. 5. Způsoby vybrání daně. 6. Daňové řízení, zahájení řízení, ukončení řízení. 7. Daňové přiznání, vyměření daně. 8. Daňová kontrola a místní šetření. 9. Způsoby stanovení daňové povinnosti. 10.Rozhodnutí - náležitosti rozhodnutí, řádné opravné prostředky. 11.Mimořádné opravné prostředky. 12.Zálohy na daň a placení daní. 13.Daňové nedoplatky a penále, přeplatky na dani. 14.Sankce za nesplnění povinností, vymáhání nedoplatků.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku