117-0321/02 – Audit v účetnictví (AU)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity3
Garant předmětuIng. Jana Hakalová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Hakalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAK30 Ing. Jana Hakalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Charakterizovat význam ověření účetní závěrky a výroční zprávy auditorem. 2. Popsat cíle auditu, uživatele, profil auditora, komunikaci auditora s účetní jednotkou. 3. Vysvětlit proces auditu a jeho jednotlivé fáze. 4. Řešit případové studie a testy. 5. Vyhodnotit výsledky auditu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je vysvětlení problematiky auditu a auditorské činnosti nejen z pohledu účetní jednotky ale i z pohledu auditora. Problematika je řešena dle platných právních předpisů v ČR ale i z pohledu mezinárodních auditorských standardů z teoretického i praktického hlediska. Studentům budou vysvětleny základní pojmy a podstata auditingu, vymezení právních předpisů upravující tuto problematiku, profil auditora, metody a specifické postupy včetně praktické aplikace nabytých znalostí formou řešení případových studií.

Povinná literatura:

ELLIOTT, Barry and Jamie ELLIOTT. Financial Accounting and Reporting. 20th ed. Harlow: Pearson, 2022. 832 p. ISBN 978-1-292-39980-5. KOLEKTIV AUTORŮ. Meritum Účetnictví podnikatelů 2022. 19. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2022. 544 s. ISBN 978-80-7676-351-7. MÜLLEROVÁ, Libuše a Vladimír KRÁLÍČEK. Auditing pro manažery aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. 240 s. ISBN 978-80-7598-907-9.

Doporučená literatura:

KRYŠKOVÁ, Šárka. Nestátní neziskové organizace – právní úprava, účetnictví, audit, daně. 2. vyd. Praha: Leges, 2022. 304 s. ISBN 978-80-7502-610-1. PILAŘOVÁ, Ivana. Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. 197 s. ISBN 978-80-7598-022-9. RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. Praha: Grada Publishing, 2021. 165 s. ISBN 978-80-271-3124-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika auditu a jeho význam - rozdělení auditu podle různých hledisek, - externí a interní audit a jejich vzájemné vazby, - pojetí a jednotlivé definice auditu, - účetní audit. 2. Historie auditu a právní úprava auditorské činnosti v ČR - zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a změně zákona č.165/1998 Sb., - předpoklady pro poskytování auditorských služeb, - auditorská zkouška, - způsob poskytování auditorských služeb, - zpráva a povinnosti auditorů a auditorských společností, - Komora auditorů ČR - samosprávní profesní organizace, - funkce Komory auditorů ČR - orgány Komory auditorů ČR (sněm, rada, dozorčí komise, kárná komise, revizoři účtů) - přehled činností zajišťovaných Komorou auditorů ČR 3. Profil osobnosti auditora - etický kodex auditora, - zachování etických pravidel při veškeré činnosti - objektivita auditora a řádná péče při výkonu činnosti - odborná kvalifikace auditora a její udržování - dodržování práva a auditorských směrnic - mlčenlivost auditora o věcech zjištěných při výkonu činnosti - nezávislost auditora - omezení v dalších činnostech auditora - způsoby propagace a získávání klientů - vztahy k ostatním auditorům - odměna za práci auditora 4. Přehled mezinárodních auditorských standardů 5. Proces auditu a jeho jednotlivé fáze - specifické postupy auditora při auditorském ověření účetní závěrky. 6. Příprava podkladů pro auditorské ověření účetní závěrky - účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) a výroční zpráva, - účetní písemnosti, dokumentace a ostatní podklady. 7. Zpráva auditora a výrok auditora - závěrečné vyhodnocení auditované účetní jednotky auditorem, - náležitosti zprávy auditora, - typy výroku auditora, - výrok bez výhrad - výrok s výhradou - záporný výrok - odmítnutí výroku - komunikace auditora s účetní jednotkou.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0 3
        zápočet - písemný test Písemka 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Šumperk 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.