117-0321/04 – Audit v účetnictví (AU)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity3
Garant předmětuIng. Jana Hakalová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Hakalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAK30 Ing. Jana Hakalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Charakterizovat význam ověření účetní závěrky a výroční zprávy auditorem. 2. Popsat cíle auditu, uživatele, profil auditora, komunikaci auditora s účetní jednotkou. 3. Vysvětlit proces auditu a jeho jednotlivé fáze. 4. Řešit případové studie a testy. 5. Vyhodnotit výsledky auditu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je vysvětlení problematiky auditu a auditorské činnosti nejen z pohledu účetní jednotky ale i z pohledu auditora. Problematika je řešena dle platných právních předpisů v ČR ale i z pohledu mezinárodních auditorských standardů z teoretického i praktického hlediska. Studentům budou vysvětleny základní pojmy a podstata auditingu, vymezení právních předpisů upravující tuto problematiku, profil auditora, metody a specifické postupy včetně praktické aplikace nabytých znalostí formou řešení případových studií.

Povinná literatura:

MÜLLEROVÁ, Libuše a Vladimír KRÁLÍČEK. Auditing pro manažery aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. 208 s. ISBN 978-80-7552-768-4. KOLEKTIV AUTORŮ. Meritum Účetnictví podnikatelů 2018. 15. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. 529 s. ISBN 978-80-7552-989-3. MÜLLEROVÁ, Libuše a Michal ŠINDELÁŘ. Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích. Praha: Grada Publishing, 2016. 208 s. ISBN 978-80-247-5806-0.

Doporučená literatura:

HAKALOVÁ, Jana. Účetní závěrka a auditing. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2010. 146 s. ISBN 978-80-7399-144-9. KRÁLÍČEK, Vladimír. Zákon o auditorech. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s. 2009. 140 s. ISBN 978-80-7357-464-2. VOLKÁNOVÁ, Zdenka. Podvody v účetnictví firem. Jak se jim bránit. Praha: Linde, 2014, 192 s. ISBN 978-80-7201-945-8. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Řešení případových studií

E-learning

Další požadavky na studenta

1. Charakteristika auditu a jeho význam - rozdělení auditu podle různých hledisek, - externí a interní audit a jejich vzájemné vazby, - pojetí a jednotlivé definice auditu, - audit účetnictví. 2. Historie auditu a právní úprava auditorské činnosti v ČR - zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, - předpoklady pro poskytování auditorských služeb, - auditorská zkouška, - způsob poskytování auditorských služeb, - práva a povinnosti auditorů a auditorských společností, - Komora auditorů ČR (funkce a přehled činností zajišťovaných Komorou auditorů ČR) - Rada pro veřejný dohled nad auditem, Výbor pro audit, Subjekty veřejného zájmu. 3. Profil osobnosti auditora - etický kodex auditora, - zachování etických pravidel při veškeré činnosti, - objektivita auditora a řádná péče při výkonu činnosti, - odborná kvalifikace auditora a její udržování, - dodržování práva a auditorských standardů a profesních předpisů, - mlčenlivost auditora o věcech zjištěných při výkonu činnosti, - nezávislost auditora, - omezení v dalších činnostech auditora, - způsoby propagace a získávání klientů, - vztahy k ostatním auditorům, - odměna za práci auditora. 4. Přehled mezinárodních auditorských standardů a jejich aplikace při ověření účetní závěrky a výroční zprávy. 5. Příprava podkladů pro auditorské ověření účetní závěrky a výroční zprávy - účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) a výroční zpráva, - účetní písemnosti, dokumentace a ostatní podklady. 6. Proces auditu a jeho jednotlivé fáze - jednotlivé fáze auditu a specifické postupy auditora při auditorském ověření účetní závěrky a výroční zprávy. 7. Zpráva auditora a výrok auditora - závěrečné vyhodnocení auditované účetní jednotky auditorem, - náležitosti zprávy auditora a typy výroku auditora, - komunikace auditora s účetní jednotkou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika auditu a jeho význam - rozdělení auditu podle různých hledisek, - externí a interní audit a jejich vzájemné vazby, - pojetí a jednotlivé definice auditu, - audit účetnictví. 2. Historie auditu a právní úprava auditorské činnosti v ČR - zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, - předpoklady pro poskytování auditorských služeb, - auditorská zkouška, - způsob poskytování auditorských služeb, - práva a povinnosti auditorů a auditorských společností, - Komora auditorů ČR (funkce a přehled činností zajišťovaných Komorou auditorů ČR) - Rada pro veřejný dohled nad auditem, Výbor pro audit, Subjekty veřejného zájmu. 3. Profil osobnosti auditora - etický kodex auditora, - zachování etických pravidel při veškeré činnosti, - objektivita auditora a řádná péče při výkonu činnosti, - odborná kvalifikace auditora a její udržování, - dodržování práva a auditorských standardů a profesních předpisů, - mlčenlivost auditora o věcech zjištěných při výkonu činnosti, - nezávislost auditora, - omezení v dalších činnostech auditora, - způsoby propagace a získávání klientů, - vztahy k ostatním auditorům, - odměna za práci auditora. 4. Přehled mezinárodních auditorských standardů a jejich aplikace při ověření účetní závěrky a výroční zprávy. 5. Příprava podkladů pro auditorské ověření účetní závěrky a výroční zprávy - účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) a výroční zpráva, - účetní písemnosti, dokumentace a ostatní podklady. 6. Proces auditu a jeho jednotlivé fáze - jednotlivé fáze auditu a specifické postupy auditora při auditorském ověření účetní závěrky a výroční zprávy. 7. Zpráva auditora a výrok auditora - závěrečné vyhodnocení auditované účetní jednotky auditorem, - náležitosti zprávy auditora a typy výroku auditora, - komunikace auditora s účetní jednotkou.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        Zápočet Písemka 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku