117-0321/05 – Audit v účetnictví (AU)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity4
Garant předmětuIng. Jana Hakalová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Hakalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAK30 Ing. Jana Hakalová, Ph.D.
S1E20 prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Charakterizovat význam ověření účetní závěrky a výroční zprávy auditorem. 2. Popsat cíle auditu, uživatele, profil auditora, komunikaci auditora s účetní jednotkou. 3. Vysvětlit proces auditu a jeho jednotlivé fáze. 4. Řešit případové studie a testy. 5. Vyhodnotit výsledky auditu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je vysvětlení problematiky auditu a auditorské činnosti nejen z pohledu účetní jednotky ale i z pohledu auditora. Problematika je řešena dle platných právních předpisů v ČR ale i z pohledu mezinárodních auditorských standardů z teoretického i praktického hlediska. Studentům budou vysvětleny základní pojmy a podstata auditingu, vymezení právních předpisů upravující tuto problematiku, profil auditora, metody a specifické postupy včetně praktické aplikace nabytých znalostí formou řešení případových studií.

Povinná literatura:

MÜLLEROVÁ, Libuše a Vladimír KRÁLÍČEK. Auditing pro manažery aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. 208 s. ISBN 978-80-7552-768-4. KOLEKTIV AUTORŮ. Účetnictví podnikatelů 2020. 17. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. 556 s. ISBN 978-80-7598-593-4. MÜLLEROVÁ, Libuše a Michal ŠINDELÁŘ. Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích. Praha: Grada Publishing, 2016. 208 s. ISBN 978-80-247-5806-0.

Doporučená literatura:

HAKALOVÁ, Jana. Účetní závěrka a auditing. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2010. 146 s. ISBN 978-80-7399-144-9. KRÁLÍČEK, Vladimír. Zákon o auditorech. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s. 2009. 140 s. ISBN 978-80-7357-464-2. VOLKÁNOVÁ, Zdenka. Podvody v účetnictví firem. Jak se jim bránit. Praha: Linde, 2014, 192 s. ISBN 978-80-7201-945-8. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Řešení případových studií

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nebyly stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika auditu a jeho význam - rozdělení auditu podle různých hledisek, - externí a interní audit a jejich vzájemné vazby, - pojetí a jednotlivé definice auditu, - audit účetnictví. 2. Historie auditu a právní úprava auditorské činnosti v ČR - zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, - předpoklady pro poskytování auditorských služeb, - auditorská zkouška, - způsob poskytování auditorských služeb, - práva a povinnosti auditorů a auditorských společností, - Komora auditorů ČR (funkce a přehled činností zajišťovaných Komorou auditorů ČR) - Rada pro veřejný dohled nad auditem, Výbor pro audit, Subjekty veřejného zájmu. 3. Profil osobnosti auditora - etický kodex auditora, - zachování etických pravidel při veškeré činnosti, - objektivita auditora a řádná péče při výkonu činnosti, - odborná kvalifikace auditora a její udržování, - dodržování práva a auditorských standardů a profesních předpisů, - mlčenlivost auditora o věcech zjištěných při výkonu činnosti, - nezávislost auditora, - omezení v dalších činnostech auditora, - způsoby propagace a získávání klientů, - vztahy k ostatním auditorům, - odměna za práci auditora. 4. Přehled mezinárodních auditorských standardů a jejich aplikace při ověření účetní závěrky a výroční zprávy. 5. Příprava podkladů pro auditorské ověření účetní závěrky a výroční zprávy - účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) a výroční zpráva, - účetní písemnosti, dokumentace a ostatní podklady. 6. Proces auditu a jeho jednotlivé fáze - jednotlivé fáze auditu a specifické postupy auditora při auditorském ověření účetní závěrky a výroční zprávy. 7. Zpráva auditora a výrok auditora - závěrečné vyhodnocení auditované účetní jednotky auditorem, - náležitosti zprávy auditora a typy výroku auditora, - komunikace auditora s účetní jednotkou.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        zápočet Písemka 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku