117-0322/01 – Tax Consulting (DP)

Gurantor departmentDepartment of Accounting and TaxesCredits2
Subject guarantorIng. Zuzana Rylová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Zuzana Rylová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To explain the rules related to tax consultant performance. 2. To explain the conditions for tax consultant licence obtaining. 3. To solve the case studies according to individual taxes.

Teaching methods

Lectures

Summary

Subject list students with principles business in field of tax consultancy and manners optimalization taxes, too.

Compulsory literature:

BENDA, Václav a Ladislav PITNER. Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 4. 2012. 7. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 512 s. ISBN 978-80-7263-741-6. PELECH, Petr a Vladimír PELC. Daně z příjmů: s komentářem 2012. 12. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 1 079 s. ISBN 978-80-7263-742-3.

Recommended literature:

JANOUŠEK, Karel. Daň silniční s komentářem 2010. 3. vyd. Olomouc: ANAG, 2010. 136 s. ISBN 978-80-7263-587-0. KOBÍK, Jaroslav a Alena KOHOUTKOVÁ. Daňový řád s komentářem 2011. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2010. 960 s. ISBN 978-80-7263-616-7. SVÁTKOVÁ, Slavomíra. Spotřební a ekologické daně v České republice. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 468 s. ISBN 978-80-7357-443-7.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Úvod - organizace zápočtů a zkoušek, organizace studia, literatura, základní daňové pojmy, profese daňového poradce, právní úprava daňového poradenství 2.Komora KDP, Stanovy, Disciplinární řád, Zkušební řád 3.Výkon daňového poradenství, kvalifikační zkouška, práva a povinnosti daňového poradce 4.Zastupování klientů před správcem daně, soudem, odklady daňové povinnosti 5.Kontrola účetnictví, kontrola podkladů pro zpracování daňového přiznání, zpracování a předložení daňového přiznání 6.Optimalizace daňové povinnosti 7.Jednání se správcem daně při kontrole a vytýkacím řízení, využití opravných prostředků

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Written exam Written test 40  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Oral Oral examination 60  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (02) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (02) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner