117-0323/02 – Likvidační a konkurzní řízení (LKR)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR36 doc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
distanční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Vyhodnotit podnik v úpadku a navrhnout způsob ukončení jeho činnosti. 2.Orientovat se aktuálních právních předpisech. 3.Vypracovat podání návrhu na insolvenční řízení včetně příloh. 4.Specifikovat a vyhodnotit nedostatky včetně stanovení jejich příčin, které vedly ke krizi podniku.

Vyučovací metody

Anotace

Obsahem předmětu bude seznámení studentů s různými formami ukončení podnikatelské činnosti se zaměřením na likvidace a konkurzní řízení včetně vymezení rozdílných specifik ukončení podnikatelské činnosti obchodních společností a OSVČ v návaznosti na obchodní právo a zákon o účetnictví.

Povinná literatura:

1.Bařinová, D., Hótová, R., Olšar, L.: Konkurzní řízení v praxi z pohledu věřitele i úpadce. 2. přepracováné vydání. Praha: GRADA Publishing, 2006. 171 s. ISBN 80-247-0909-0. 2.Bařinová, D., Vozňáková, I.: Pohledávky – vzory smluv a podání. GRADA Publishing Praha 2001, 127 ss. IBSN: 80 – 7169 – 980 – 2 3.Zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání,ve znění pozdějších předpisů 4.Insolvenční zákon účinný od 1.1.2008 5.Zákon o insolventních správcích účinný od 1.7.2007

Doporučená literatura:

Vybrané články z odborných časopisů.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahem předmětu bude seznámení studentů s různými formami ukončení podnikatelské činnosti se zaměřením na likvidace a konkurzní řízení včetně vymezení rozdílných specifik ukončení podnikatelské činnosti obchodních společností a OSVČ v návaznosti na obchodní právo a zákon o účetnictví. Srovnání konkurzního řízení podle ZKV a insolvenčního řízení a následné vyhodnocení na praxi. Vyhodnocení uspokojení věřitelů podle uvedených právních norem.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Písemka Písemka 40  0 3
        Zkouška Zkouška 60  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku