117-0328/02 – Income Tax B (DPB)

Gurantor departmentDepartment of Accounting and TaxesCredits4
Subject guarantorIng. Zuzana Rylová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Zuzana Rylová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RYL01 Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To intensify the basic knowledge regarding the individual persons taxation. 2. To intensify the basic knowledge of legal entities taxation. 3. To explain the taxation in specific cases. 4. To solve the case studies.

Teaching methods

Lectures

Summary

The depression of knowledge taxation income tax and its practical application.

Compulsory literature:

PELECH, Petr a Vladimír PELC. Daně z příjmů: s komentářem 2012. 12. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 1 079 s. ISBN 978-80-7263-742-3. PELECH, Petr. Zdanění mezd, platů a příjmů ze závislé činnosti v roce 2012. 20. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 456 s. ISBN 978-80-7263-717-1.

Recommended literature:

Pokyny řady D a Sdělení Ministerstva financí Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (v platném znění) www.mfcr.cz

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Úvod - organizace zápočtů a zkoušek, organizace studia, literatura, základní daňové pojmy, stručné zopakování základů zdanění příjmů fyzických osob 2.Specifické problémy zdanění příjmů ze závislé činnosti, srážková daň, zálohy na daň, roční zúčtování daňových záloh 3.Specifické problémy zdanění příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, spolupracující osoby, podnikání ve sdružení, příjmy za více zdaňovacích období, 4.Specifické problémy zdanění ostatních druhů příjmů 5.Stanovení základu daně - společné zdanění manželů, ukončení činnosti, přechod mezi daňovou evidencí a účetnictvím 6.Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, 7.Výdaje, které nesnižují základ daně 8.Stanovení základu daně – položky snižující a zvyšující základ daně u fyzických osob, 9.Přiznání k dani z příjmů fyzických osob- vyplnění (příjmy za více období, spolupracující osoby) 10.Zdanění příjmů právnických osob- stručné zopakování základů zdanění příjmů podnikatelských subjektů, neziskových organizací 11.Stanovení základu daně – položky snižující a zvyšující základ daně u právnických osob, 12.Stanovení základu daně ve specifických případech, zdanění při převodu podniku, výměně podílů, fúzi a rozdělení, 13.Přiznání k dani z příjmů právnických osob a jeho vyplnění, podání

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.