117-0329/01 – Účetnictví nevýdělečných organizací B (Úč NO B)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity4
Garant předmětuIng. Alžběta Urbancová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Alžběta Urbancová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRY50 Ing. Šárka Kryšková, Ph.D.
URB20 Ing. Alžběta Urbancová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Charakterizovat některé vybrané účetní jednotky, které se řídí vyhláškou č. 410/2009 Sb. 2. Definovat základní pojmy a orientovat se v právních předpisech. 3. Pochopit zvláštnosti účtování u těchto organizací. 4. Vysvětlit význam a principy finanční kontroly, přezkoumání hospodaření a auditu účetní závěrky.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Obsahem předmětu je problematika vedení účetnictví u některých vybraných účetních jednotek: územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, organizačních složek státu,státních fondů, regionálních rad regionu soudržnosti, Pozemkového fondu ČR a příspěvkových organizací. V obecné části se studenti seznámí s právní úpravou organizačních složek státu, územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, státních fondů, regionálních rad regionů soudržnosti a příspěvkových organizací. Cílem předmětu je pochopení zvláštností účtování podle jednotlivých účtových tříd, tak jak to vyplývá z vyhlášky č. 410/2009 Sb., a Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky (ČÚS č. 701 až č. 708). Část výuky je věnována zjišťování výsledku hospodaření, účetní závěrce, kontrole hospodaření a daňové problematice.

Povinná literatura:

NOVÁKOVÁ, Štěpánka. Účetnictví příspěvkových organizací od 1. 1. 2010 (Sbírka souvztažností s výkladem). 1. vyd. Praha: INTES, 2010. 190 s. ISBN 978-80-904560-0-6. SCHNEIDEROVÁ, Ivana. Majetek krajů, měst, obcí, DSO a příspěvkových organizací. 1. vyd. Praha: ACHA obec účtuje s.r.o., 2010. 348 s. 978-80-2545-609-5. SCHNEIDEROVÁ, Ivana a Zdeněk NEJEZCHLEB. Účetní reforma 2010 a ÚSC. 1. vyd. Praha: ACHA obec účtuje s.r.o., 2010. 348 s. 978-80-2546862-3.

Doporučená literatura:

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - č. 708. Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Právní úprava a charakteristika územních samosprávných celků, organizačních složek státu, státních fondů a příspěvkových organizací 2. Účetní předpisy - zákon o účetnictví, - vyhláška č. 505/2002 Sb., - ČÚS č. 501 až č. 522 - rozpočtová skladba 3.Směrná účtová osnova, účtování příjmů a výdajů 4. Dlouhodobý majetek - členění DM - odpisování DM - pořízení DM 5. Dlouhodbý majetek - pořízení DDNM a DDHM - vyřazení DM 6. Pořízení a vyřazení DM - účtování u příspěvkových organizací 7. Zásoby 8. Rozpočtové účty - účtování na rozpočtových účtech a jejich uzavření pomocí 964, 965, 933 9. Zúčtovací vztahy 10. Účtová třída 4 - Náklady OSS a ÚSC 11. Účtové třídy 5 a 6 - Náklady a výnosy v hospodářské činnosti 12. Fondy, dlouhodobé úvěry a půjčky, rezervy 13. Výsledek hospodaření, závěrkové a podrozvahové účty 14. Účetní závěrka, kontrola hospodaření 15. Příklady na opakování

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku