117-0329/04 – Účetnictví nevýdělečných organizací B (Úč NO B)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity4
Garant předmětuIng. Alžběta Urbancová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Alžběta Urbancová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
URB20 Ing. Alžběta Urbancová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Charakterizovat některé vybrané účetní jednotky, které se řídí vyhláškou č. 410/2009 Sb. 2. Definovat základní pojmy a orientovat se v právních předpisech. 3. Pochopit zvláštnosti účtování u těchto organizací. 4. Vysvětlit význam a principy finanční kontroly, přezkoumání hospodaření a auditu účetní závěrky.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Obsahem předmětu je problematika vedení účetnictví u některých vybraných účetních jednotek: územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, organizačních složek státu,státních fondů, regionálních rad regionu soudržnosti, Pozemkového fondu ČR a příspěvkových organizací. V obecné části se studenti seznámí s právní úpravou organizačních složek státu, územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, státních fondů, regionálních rad regionů soudržnosti a příspěvkových organizací. Cílem předmětu je pochopení zvláštností účtování podle jednotlivých účtových tříd, tak jak to vyplývá z vyhlášky č. 410/2009 Sb., a Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky (ČÚS č. 701 až č. 708). Část výuky je věnována zjišťování výsledku hospodaření, účetní závěrce, kontrole hospodaření a daňové problematice.

Povinná literatura:

NOVÁKOVÁ, Štěpánka. Účetnictví příspěvkových organizací od 1. 1. 2010 (Sbírka souvztažností s výkladem). 1. vyd. Praha: INTES, 2010. 190 s. ISBN 978-80-904560-0-6. SCHNEIDEROVÁ, Ivana. Majetek krajů, měst, obcí, DSO a příspěvkových organizací. 1. vyd. Praha: ACHA obec účtuje s.r.o., 2010. 348 s. 978-80-2545-609-5. SCHNEIDEROVÁ, Ivana a Zdeněk NEJEZCHLEB. Účetní reforma 2010 a ÚSC. 1. vyd. Praha: ACHA obec účtuje s.r.o., 2010. 348 s. 978-80-2546862-3.

Doporučená literatura:

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - č. 708. Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další podmínky nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Právní úprava a charakteristika územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, organizačních složek státu, státních fondů, regionálních rad regionů soudržnosti, Pozemkového fondu ČR a příspěvkových organizací - Účetní předpisy a rozpočtová skladba, směrná účtová osnova platná od 1. 1. 2010 - Dlouhodobý majetek - Dotace (dotace na pořízení dlouhodobého majetku a neinvestiční dotace) - Zásoby - Krátkodobý finanční majetek - Zúčtovací vztahy - Vlastní kapitál, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závazky a pohledávky, závěrkové účty - Náklady a výnosy - Podrozvahové účty - Účetní závěrka, finanční kontrola, přezkoumání hospodaření a audit účetní závěrky

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku