117-0330/01 – Systém daní a odvodů (SDO)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity3
Garant předmětuIng. Yvetta Pšenková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiřina Krajčová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRA53 Ing. Jiřina Krajčová
S1I90 prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vysvětlit základní daňové pojmy. 2. Popsat daňovou soustavu České republiky. 3. Objasnit základní principy české daňové soustavy. 4. Vysvětlit základní principy sociálního a zdravotního pojištění v ČR.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuální českou daňovou soustavou a s historií daní v České republice. Úkolem předmětu je objasnit studentům základní daňové pojmy, principy české daňové soustavy a charakteristiku přímých a nepřímých daní. Dalším cílem předmětu je vysvětlit základními principy sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných a dalších osob v České republice.

Povinná literatura:

KOBÍK, Jaroslav a Alena KOHOUTKOVÁ. Daňový řád s komentářem 2013. 2. vyd. Olomouc: ANAG, 2013. 1192 s. ISBN 978-80-7263-769-0. VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2014. 12. vyd. Praha: 1. VOX, 2014. 392 s. ISBN 978-80-87480-23-6. ŽENÍŠKOVÁ, Marta. Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ, dobrovolně důchodově pojištěných s komentářem a příklady k 1. 1. 2015. 7. vyd. Olomouc: ANAG, 2015. 280 s. ISBN 978-80-7263-927-4.

Doporučená literatura:

BERAN, Vlastimil, KRAJČOVÁ, Jiřina, KŘELINOVÁ, Veronika, ŠEBESTÍKOVÁ, Viola a Pavla VANDUCHOVÁ. Daňová a sociální optimalizace ve vztahu k ezaměstnanosti v České republice. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2938-8. KOLEKTIV AUTORŮ. Abeceda mzdové účetní 2015. 25. vyd. Olomouc: ANAG, 2015. 624 s. ISBN 978-80-7263-922-9. ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 6. vyd. Praha: Linde, 2013. 392 s. ISBN 978-80-7201-925-0.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nebyly stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- úvod do problematiky daní, základní daňové pojmy, přímé a nepřímé daně - historie daní - daňová soustava v České republice a její vývoj od roku 1993 - současná daňová soustava ve vazbě na vstup ČR do Evropské unie - proces vybírání daně v České republice - přímé daně = zdanění příjmů - přímé daně = majetkové daně - nepřímé daně = daň z přidané hodnoty - nepřímé daně = spotřební daně - sociální pojištění z pohledu zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné - zdravotní pojištění z pohledu zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné - vazba sociálního a zdravotního pojištění na daně

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Písemka Písemka 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku