117-0330/02 – Systém daní a odvodů (SDO)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity4
Garant předmětuIng. Yvetta Pšenková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Yvetta Pšenková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAK30 Ing. Jana Hakalová, Ph.D.
RAN03 Ing. Kateřina Krzikallová, Ph.D.
PS150 Ing. Yvetta Pšenková, Ph.D.
S1I90 prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vysvětlit základní daňové pojmy. 2. Popsat daňovou soustavu České republiky. 3. Objasnit základní principy české daňové soustavy. 4. Vysvětlit základní principy sociálního a zdravotního pojištění v ČR.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuální českou daňovou soustavou a s historií daní v České republice. Úkolem předmětu je objasnit studentům základní daňové pojmy, principy české daňové soustavy a charakteristiku přímých a nepřímých daní. Dalším cílem předmětu je vysvětlit základními principy sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných a dalších osob v České republice.

Povinná literatura:

KOBÍK, Jaroslav a Alena KOHOUTKOVÁ. Daňový řád s komentářem 2013. 2. vyd. Olomouc: ANAG, 2013. 1192 s. ISBN 978-80-7263-769-0. VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2014. 12. vyd. Praha: 1. VOX, 2014. 392 s. ISBN 978-80-87480-23-6. ŽENÍŠKOVÁ, Marta. Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ, dobrovolně důchodově pojištěných s komentářem a příklady k 1. 1. 2015. 7. vyd. Olomouc: ANAG, 2015. 280 s. ISBN 978-80-7263-927-4.

Doporučená literatura:

BERAN, Vlastimil, KRAJČOVÁ, Jiřina, KŘELINOVÁ, Veronika, ŠEBESTÍKOVÁ, Viola a Pavla VANDUCHOVÁ. Daňová a sociální optimalizace ve vztahu k ezaměstnanosti v České republice. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2938-8. KOLEKTIV AUTORŮ. Abeceda mzdové účetní 2015. 25. vyd. Olomouc: ANAG, 2015. 624 s. ISBN 978-80-7263-922-9. ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 6. vyd. Praha: Linde, 2013. 392 s. ISBN 978-80-7201-925-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nebyly stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- úvod do problematiky daní, základní daňové pojmy, přímé a nepřímé daně - historie daní - daňová soustava v České republice a její vývoj od roku 1993 - současná daňová soustava ve vazbě na vstup ČR do Evropské unie - proces vybírání daně v České republice - přímé daně = zdanění příjmů - přímé daně = majetkové daně - nepřímé daně = daň z přidané hodnoty - nepřímé daně = spotřební daně - sociální pojištění z pohledu zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné - zdravotní pojištění z pohledu zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné - vazba sociálního a zdravotního pojištění na daně

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        Písemka Písemka 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku