117-0331/02 – Mezinárodní účetní standardy (MUS)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity3
Garant předmětuIng. Jana Hakalová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lenka Halouzková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL77 Ing. Lenka Halouzková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Budete umět: - charakterizovat rozdíly mezi českým účetnictvím a účetnictvím podle IFRS/IAS. - vyřešit typové účetní případy dle IFRS/IAS. - využívat vybranou odbornou anglickou terminologii IFRS/IAS. Budete schopni: - formulovat jednotlivé pojmy využívané v Koncepčním rámci a IFRS/IAS. - integrovat své znalosti českého účetnictví a IFRS/IAS v případových studiích. - propojit své znalosti z IFRS/IAS s praktickým překlopením dílčích částí účetní závěrky podle české účetní legislativy na účetní závěrku dle IFRS/IAS.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět studenty seznámí se zásadami vykazování podle mezinárodních účetních standardů v porovnání s českou účetní praxí. Studenti si osvojí vybrané nejčastěji používané mezinárodní účetní standardy IAS/IFRS včetně jejich praktické aplikace na příkladech. Součástí výkladu bude i porovnání každého standardu s platnou účetní legislativou v ČR a uvedení rozdílů ve vztahu k IAS /IFRS.

Povinná literatura:

HINKE, Jana. Účetnictví podle IAS/IFRS. 1. vyd. Praha: Kernberg Publishing, 2007. 175 s. ISBN 978-80-903962-1-0. JÍLEK, Josef a Jitka SVOBODOVÁ. Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2011. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2011. 432 s. ISBN 978-80-247-3427-9. STROUHAL, Jiří. Slovník pojmů IFRS. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 204 s. ISBN 978-80-7357-474-1.

Doporučená literatura:

BOHUŠOVÁ, Hana. Harmonizace účetnictví a aplikace IAS/IFRS - Vybrané IAS/IFRS v podmínkách českých podniků. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2008. 308 s. ISBN 978-80-7357-366-9. DVOŘÁKOVÁ, Dana. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 329 s. ISBN 978-80-251-1950-1. KOLEKTIV AUTORŮ. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 1. vyd. Praha: Institut certifikace účetních, 2009. 480 s. ISBN 978-80-86716-61-9. KRUPOVÁ, Lenka. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 1. vyd. Praha: 1. VOX, 2009. 804 s. ISBN 978-80-86324-76-0. MLÁDEK, Robert. Postupy účtování podle IFRS. 1. vyd. Praha: Leges, 2009. 351 s. ISBN 978-80-87212-13-4. Prezentace z přednášek a podklady z MOODLU. Zdroje z internetu: www.ifrs.cz, www.iasplus.com, www.kacr.cz, www.du.cz, www.iasb.org, www.fasb.org, www.iasplus.com, www.deloitte.com, www.ey.com, www.kpmg.cz, www.pwc.com, www.kacr.cz.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahem předmětu bude seznámení studentů se zásadami účtování a vykazování podle mezinárodních účetních standardů v porovnání s českou účetní praxí. Předmět obsahuje všechny v současné době platné aktualizované standardy IAS/IFRS včetně praktické aplikace na příkladech. Součástí výkladu bude i porovnání každého standardu s platnou účetní legislativou v ČR a uvedení rozdílů proti IAS /IFRS.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 0  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku