117-0331/06 – Mezinárodní účetní standardy (MUS)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity4
Garant předmětuIng. Jana Hakalová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Hakalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR55 Ing. Hana Bartková, Ph.D.
BAR36 doc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.
HAK30 Ing. Jana Hakalová, Ph.D.
KRA601 doc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D.,MBA,LL.M.
KRY50 Ing. Šárka Kryšková, Ph.D.
KRE393 Ing. Veronika Křelinová
LIH80 Ing. Marie Lichnovská, Ph.D.
PAL36 Ing. Marcela Palochová, Ph.D.
PS150 Ing. Yvetta Pšenková, Ph.D.
S1E20 prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc.
URB20 Ing. Alžběta Urbancová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Budete umět: - charakterizovat rozdíly mezi českým účetnictvím a účetnictvím podle IFRS/IAS. - vyřešit typové účetní případy dle IFRS/IAS. - využívat vybranou odbornou anglickou terminologii IFRS/IAS. Budete schopni: - formulovat jednotlivé pojmy využívané v Koncepčním rámci a IFRS/IAS. - integrovat své znalosti českého účetnictví a IFRS/IAS v případových studiích. - propojit své znalosti z IFRS/IAS s praktickým překlopením dílčích částí účetní závěrky podle české účetní legislativy na účetní závěrku dle IFRS/IAS.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět studenty seznámí se zásadami vykazování podle mezinárodních účetních standardů v porovnání s českou účetní praxí. Studenti si osvojí vybrané nejčastěji používané mezinárodní účetní standardy IAS/IFRS včetně jejich praktické aplikace na příkladech. Součástí výkladu bude i porovnání každého standardu s platnou účetní legislativou v ČR a uvedení rozdílů ve vztahu k IAS /IFRS.

Povinná literatura:

HINKE, Jana. Účetnictví podle IAS/IFRS. 1. vyd. Praha: Kernberg Publishing, 2007. 175 s. ISBN 978-80-903962-1-0. JÍLEK, Josef a Jitka SVOBODOVÁ. Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2011. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2011. 432 s. ISBN 978-80-247-3427-9. STROUHAL, Jiří. Slovník pojmů IFRS. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 204 s. ISBN 978-80-7357-474-1.

Doporučená literatura:

BOHUŠOVÁ, Hana. Harmonizace účetnictví a aplikace IAS/IFRS - Vybrané IAS/IFRS v podmínkách českých podniků. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2008. 308 s. ISBN 978-80-7357-366-9. DVOŘÁKOVÁ, Dana. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 329 s. ISBN 978-80-251-1950-1. KOLEKTIV AUTORŮ. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 1. vyd. Praha: Institut certifikace účetních, 2009. 480 s. ISBN 978-80-86716-61-9. KRUPOVÁ, Lenka. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 1. vyd. Praha: 1. VOX, 2009. 804 s. ISBN 978-80-86324-76-0. MLÁDEK, Robert. Postupy účtování podle IFRS. 1. vyd. Praha: Leges, 2009. 351 s. ISBN 978-80-87212-13-4. Prezentace z přednášek a podklady z MOODLU. Zdroje z internetu: www.ifrs.cz, www.iasplus.com, www.kacr.cz, www.du.cz, www.iasb.org, www.fasb.org, www.iasplus.com, www.deloitte.com, www.ey.com, www.kpmg.cz, www.pwc.com, www.kacr.cz.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy a případové studie

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nebyly stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahem předmětu bude seznámení studentů se zásadami účtování a vykazování podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví v porovnání s českou účetní praxí. Předmět obsahuje nejdůležitější v současné době platné aktualizované standardy IAS/IFRS včetně praktické aplikace na příkladech. Součástí výkladu bude i porovnání každého standardu s platnou účetní legislativou v ČR a uvedení rozdílů proti IAS /IFRS.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.