117-0333/01 – Účetnictví zdravotních pojišťoven (UZP)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity3
Garant předmětuIng. Alžběta Urbancová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Marie Lichnovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIH80 Ing. Marie Lichnovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Charakterizovat specifika účtování zdravotních pojišťoven a jejich činností. 2. Porovnat tvorbu a použití fondů dle platných předpisů.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Obsahem předmětu je seznámení s právní podstatou a specifickými činnostmi zdravotních pojišťoven a zejména vysvětlení odlišností účtování investic, hmotného a nehmotného majetku, pohledávek a závazků z veřejného zdravotního pojištění, nákladů, výnosů a hospodářského výsledku, kapitálových účtů a tvorby a čerpání fondů. Cílem předmětu je pochopení zvláštností účtování zdravotních pojišťoven podle jednotlivých účtových tříd, tak jak to vyplývá z vyhlášky č. 503/2002 Sb.

Povinná literatura:

ČERVINKA, Tomáš. Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ s komentářem a příklady 2012. 4. vyd. Olomouc: ANAG, spol. s.r.o., 2012. 174 s. ISBN 978-80-7263-731-7. JANASOVÁ, Marie. Účetnictví zdravotních pojišťoven. 1. vyd. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2008. 84 s. ISBN 978-80- 248-1526-8. VANČUROVÁ, Alena a Stanislav KLAZAR. Sociální a zdravotní pojištění – úvod do problematiky. 2. vyd. Praha: ASPI, 2008. 121 s. ISBN 978-80-7357-381-2.

Doporučená literatura:

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (České účetní standardy pro zdravotní pojišťovny). Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny. Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Právní podstata, klasifikace a význam zdravotních pojišťoven Činnosti zdravotních pojišťoven a jejich účtování Nemovitosti, nehmotný a hmotný movitý majetek, způsoby účtování Pokladní hodnoty, zásoby a jejich účtování Pohledávky a závazky z veřejného zdravotního pojištění, ostatní pohledávky a závazky Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Fondy zdravotních pojišťoven, účtování jejich tvorby a použití Náklady, výnosy zdravotních pojišťoven, časové rozlišení nákladů a výnosů Tvorba a použití hospodářského výsledku, účetní výkazy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Písemka Písemka 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku