117-0333/04 – Účetnictví zdravotních pojišťoven (UZP)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity3
Garant předmětuIng. Alžběta Urbancová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Alžběta Urbancová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR36 doc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.
URB20 Ing. Alžběta Urbancová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Charakterizovat specifika účtování zdravotních pojišťoven a jejich činností. 2. Porovnat tvorbu a použití fondů dle platných předpisů.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Obsahem předmětu je seznámení s právní podstatou a specifickými činnostmi zdravotních pojišťoven a zejména vysvětlení odlišností účtování investic, hmotného a nehmotného majetku, pohledávek a závazků z veřejného zdravotního pojištění, nákladů, výnosů a hospodářského výsledku, kapitálových účtů a tvorby a čerpání fondů. Cílem předmětu je pochopení zvláštností účtování zdravotních pojišťoven podle jednotlivých účtových tříd, tak jak to vyplývá z vyhlášky č. 503/2002 Sb.

Povinná literatura:

ČERVINKA, Tomáš. Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ s komentářem a příklady 2012. 4. vyd. Olomouc: ANAG, spol. s.r.o., 2012. 174 s. ISBN 978-80-7263-731-7. JANASOVÁ, Marie. Účetnictví zdravotních pojišťoven. 1. vyd. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2008. 84 s. ISBN 978-80- 248-1526-8. VANČUROVÁ, Alena a Stanislav KLAZAR. Sociální a zdravotní pojištění – úvod do problematiky. 2. vyd. Praha: ASPI, 2008. 121 s. ISBN 978-80-7357-381-2.

Doporučená literatura:

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (České účetní standardy pro zdravotní pojišťovny). Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny. Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další podmínky nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Právní podstata, klasifikace a význam zdravotních pojišťoven Činnosti zdravotních pojišťoven a jejich účtování Nemovitosti, nehmotný a hmotný movitý majetek, způsoby účtování Pokladní hodnoty, zásoby a jejich účtování Pohledávky a závazky z veřejného zdravotního pojištění, ostatní pohledávky a závazky Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Fondy zdravotních pojišťoven, účtování jejich tvorby a použití Náklady, výnosy zdravotních pojišťoven, časové rozlišení nákladů a výnosů Tvorba a použití hospodářského výsledku, účetní výkazy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        Zápočet Písemka 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku