117-0334/01 – Accounting for Securities (ÚCP)

Gurantor departmentDepartment of Accounting and TaxesCredits2
Subject guarantorIng. Yvetta Pšenková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Yvetta Pšenková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PS150 Ing. Yvetta Pšenková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To orient in fundamental legislation regarding securities and derivates. 2. To characterize the individual types of securities.

Teaching methods

Lectures

Summary

Základní právní předpisy pro oblast oceňování, pořizování, vyřazování, cenných papírů. Členění cenných papírů dle různých hledisek. Způsoby pořizování a prodej cenných papírů v účetnictví podnikatelskkých subjektů. Specifické problémy a účtování u jednotlivých typů cenných papírů. Přeceňování cenných papírů na reálnou hodnotu rozvahově, výsledkově. Přeceňování ekvivalencí . Srovnání účtování cenných papírů dle českých předpisů a dle IFRS/IAS. Praktické aplikace na příkladech.

Compulsory literature:

Kol. autorů: Účetnictví podnikatelů 2008, Meritum ASPI, Praha 2008, Krupová L. a kol. IAS, IFRS, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, VOX , 2005, ISBN 80-86324-44-3. (IAS 32, IAS 39) Zákon 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění, Vyhláška 500/2002 Sb. v platném znění, České účetní standardy, Vybrané IFRS/IAS

Recommended literature:

Kol. autorů: Účetnictví podnikatelů 2008, Meritum ASPI, Praha 2008, Krupová L. a kol. IAS, IFRS, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, VOX , 2005, ISBN 80-86324-44-3. (IAS 32, IAS 39) Zákon 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění,

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0 3
        Written exam Written test 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.