117-0335/02 – Nepřímé daně B (NDB)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Kateřina Krzikallová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAN03 Ing. Kateřina Krzikallová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Prohloubit základní znalosti principu uplatňování daně z přidané hodnoty. 2. Popsat uplatňování DPH ve specifických případech včetně praktické aplikace. 3. Objasnit základní vazby českého zákona o DPH na Směrnici o společném systému DPH. 4. Prohloubit znalosti spotřebních a energetických (ekologických) daní včetně jejich praktické aplikace.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Cílem předmětu je prohloubení znalostí z oblasti daně z přidané hodnoty, spotřebních a energetických (ekologických) daní a jejich praktická aplikace. Principy uplatňování uvedených daní v tuzemsku, ve vztahu k jiným členským státům Evropské unie a třetím zemím včetně specifických případů.

Povinná literatura:

BENDA, Václav a Milan TOMÍČEK. DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží k 1. 4. 2019. 8. vyd. Praha: BOVA POLYGON, 2019. 440 s. ISBN 978-80-7273-181-7. HUŠÁKOVÁ, Zdeňka. Meritum Daň z přidané hodnoty 2019. 13. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 152 s. ISBN 978-80-7598-420-3. PITNER, Ladislav a Václav BENDA. Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 4. 2019. 12. vyd. Olomouc: Anag, 2019. 872 s. ISBN 978-80-7554-220-5.

Doporučená literatura:

HAKALOVÁ, Jana a Yvetta PŠENKOVÁ. Daňová evidence. Teorie a praxe. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 128 s. ISBN 978-80-7598-239-1. KOTENOVÁ, Bohumila, Petra PETROVÁ a Milan TOMÍČEK. Zákon o spotřebních daních. Komentář. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015. 686 s. ISBN 978-80-7478-883-3. ZIMMERMANNOVÁ, Jarmila. Ekologické zdanění a modelování jeho dopadů. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. 236 s. ISBN 978-7552-062-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Shrnutí základních práv a povinností plátce. Odlišnosti pravidel uplatňování DPH v tuzemsku, v rámci EU a ve vztahu ke třetím zemím. 2.Typy obchodních smluv a jejich vazba na DPH. Kupní smlouva, smlouva o dílo, leasingová smlouva, mandátní smlouva, smlouva o zprostředkování, nájemní smlouva, smlouva o nájmu dopravního prostředku, smlouva o výpůjčce, smlouva o sdružení. 3.Nájem a podnájem věcí movitých a nemovitostí. Údržba, opravy a technické zhodnocení provedené nájemcem na najatém majetku. Převod staveb a pozemků. Vyhodnocení časového testu pro uplatnění osvobození v případě převodu nemovitostí. 4.Uplatňování DPH ve stavebnictví. Bytová a sociální výstavba. Den uskutečnění zdanitelného plnění. Sazby daně. Nesprávně uplatněná sazba daně a důsledky této chyby na straně plátce, který uskutečnil plnění a příjemce plnění. 5.Oprava základu daně a výše daně. Oprava sazby daně. Daňové doklady. Promítnutí oprav do daňového přiznání. 6.Dodání a pořízení zboží v rámci EU ve specifických případech. Přemístění obchodního majetku. Zasílání zboží. Dodání a pořízení nových dopravních prostředků. 7.Uplatnění principu „reverse charge“ při poskytování služeb. Charakteristika služeb, u kterých je přenos daňové povinnosti uplatňován. Den vzniku povinnosti přiznat daň a den vzniku povinnosti přiznat uskutečnění plnění. Daňové doklady. Uvádění údajů v daňovém přiznání. 8.Uplatňování doně při dovozu a vývozu zboží do třetích zemí. Postup při výpočtu DPH při dovozu zboží. Zákonné podmínky stanovené pro osvobození DPH při vývozu zboží. 9.Zvláštní režimy. Zvláštní režim pro poskytnutí elektronických služeb, zvláštní režim pro cestovní službu, zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, zvláštní režim pro maloobchodní prodej, zvláštní režim pro investiční zlato. 10.Institut vracení DPH v ČR a jiných členských zemích. Daňový zástupce. Základní informace ohledně registrace českých plátců v jiných členských zemích. 11.Správa DPH. Rušení registrace. Časový posun. Sankce za nesplnění povinností stanovených zákonem o DPH. Zdaňovací období. Zákonné lhůty pro splatnost daně a vracení nadměrného odpočtu. Vytýkací řízení na DPH. 12.Daňové přiznání aktuální stav. Daňová evidence ve vazbě na daňové přiznání k DPH a souhrnné hlášení. Dodatečné daňové přiznání. 13.Zákon o DPH platný v ČR ve vazbě na Směrnici Rady ES o společném systému DPH. Judikáty ESD. 14.Uplatnění spotřebních daní u jednotlivých komodit. 15.Uplatnění ekologických daní u jednotlivých komodit.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2007/2008 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 0  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku