117-0335/03 – Nepřímé daně B (NDB)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity4
Garant předmětuIng. Kateřina Krzikallová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Kateřina Krzikallová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAN03 Ing. Kateřina Krzikallová, Ph.D.
S1I90 prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Prohloubit základní znalosti principu uplatňování daně z přidané hodnoty. 2. Popsat uplatňování DPH ve specifických případech včetně praktické aplikace. 3. Objasnit základní vazby českého zákona o DPH na Směrnici o společném systému DPH. 4. Prohloubit znalosti spotřebních a energetických (ekologických) daní včetně jejich praktické aplikace.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Cílem předmětu je prohloubení znalostí z oblasti daně z přidané hodnoty, spotřebních a energetických (ekologických) daní a jejich praktická aplikace. Principy uplatňování uvedených daní v tuzemsku, ve vztahu k jiným členským státům Evropské unie a třetím zemím včetně specifických případů.

Povinná literatura:

BENDA, Václav a Milan TOMÍČEK. DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží k 1. 4. 2019. 8. vyd. Praha: BOVA POLYGON, 2019. 440 s. ISBN 978-80-7273-181-7. HUŠÁKOVÁ, Zdeňka. Meritum Daň z přidané hodnoty 2019. 13. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 152 s. ISBN 978-80-7598-420-3. PITNER, Ladislav a Václav BENDA. Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 4. 2019. 12. vyd. Olomouc: Anag, 2019. 872 s. ISBN 978-80-7554-220-5.

Doporučená literatura:

HAKALOVÁ, Jana a Yvetta PŠENKOVÁ. Daňová evidence. Teorie a praxe. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 128 s. ISBN 978-80-7598-239-1. KOTENOVÁ, Bohumila, Petra PETROVÁ a Milan TOMÍČEK. Zákon o spotřebních daních. Komentář. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015. 686 s. ISBN 978-80-7478-883-3. ZIMMERMANNOVÁ, Jarmila. Ekologické zdanění a modelování jeho dopadů. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. 236 s. ISBN 978-7552-062-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nebyly stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Shrnutí základních práv a povinností plátce. Odlišnosti pravidel uplatňování DPH v tuzemsku, v rámci EU a ve vztahu k třetím zemím. 2. Typy obchodních smluv a jejich vazba na DPH. 3. Nájem a podnájem věcí movitých a vybraných nemovitých věcí. Údržba, opravy a technické zhodnocení majetku. Dlouhodobý majetek a úprava odpočtu daně. 4. Uplatňování DPH ve stavebnictví. Bytová výstavba a stavby pro sociální bydlení. Převod vybraných nemovitých věcí. Režim přenesení daňové povinnosti u tuzemských zdanitelných plnění. 5. Oprava základu daně a výše daně. Oprava odpočtu daně. Daňové doklady. Promítnutí oprav do daňového přiznání. 6. Dodání a pořízení zboží v rámci EU ve specifických případech. Přemístění obchodního majetku. Zasílání zboží. Dodání a pořízení nových dopravních prostředků. 7. Poskytování služeb v rámci EU a třetích zemí včetně specifických případů. 8. Uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží. 9. Zvláštní režimy. 10. Institut vracení DPH v ČR a jiných členských státech. Základní informace ohledně registrace českých plátců v jiných členských státech. 11. Správa DPH. Registrace a zrušení registrace. Sankce za nesplnění povinností stanovených zákonem o DPH. Zdaňovací období. Zákonné lhůty pro splatnost daně a vracení nadměrného odpočtu. Postup k odstranění pochybností. 12. Ručení za nezaplacenou daň. Zvláštní způsob zajištění daně. Daňové přiznání. Evidence pro daňové účely ve vazbě na daňové přiznání k DPH, Souhrnné hlášení a Intrastat. Opravné a dodatečné daňové přiznání. 13. Zákon o DPH platný v ČR ve vazbě na Směrnici o společném systému DPH. Judikáty Soudního dvora Evropské unie. 14. Uplatňování spotřebních a energetických daní u jednotlivých komodit. Předmět daně, sazby daně, výpočet daně, daňová přiznání.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti: Účast ve cvičeních je stanovena minimálně na 75 %.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku