117-0337/01 – International Taxation (MZ)

Gurantor departmentDepartment of Accounting and TaxesCredits3
Subject guarantorIng. Zuzana Rylová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Zuzana Rylová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RYL01 Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To explain the fundamental concepts of international taxation. 2. To describe the manner of foreing subject taxation in Czech Republic. 3. To clarify the taxation of income flown from abroad to tax resident. 4. To explain the methods of double taxation elimination.

Teaching methods

Lectures

Summary

The introducing to problems of international taxation, contracts about prevention double taxation and with taxation foreign subject in the Czech Republic.

Compulsory literature:

RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění 2012. 4. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 487 s. ISBN 978-80-7263-724-9.

Recommended literature:

RYTÍŘOVÁ, Lucie a Jana TEPPEROVÁ. Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků. Olomouc: ANAG, 2012. 368 s. ISBN 978-80-7263-732-4. Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy, Finanční zpravodaj č. 10/1997 a č. 6/1999. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Slovenskou republikou č. 100/2003 Sb.m.s. Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (v platném znění) a prováděcí předpisy

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do problematiky mezinárodního dvojího zdanění, jeho příčiny 2. Důsledky mezinárodního dvojího zdanění, formy daňových úniků v mezinárodním měřítku, daňové ráje 3. Dohody o zamezení dvojího zdanění, výměna informací 4. Stanovení osobní daňové příslušnosti 5. Zdanění daňových nerezidentů– 1. část (příjmy z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny) 6. Zdanění daňových nerezidentů– 2. část (příjmy ze závislé činnosti, dividendy, úroky, licenční poplatky) 7. Zdanění daňových nerezidentů– 3. část (ostatní druhy příjmů) 8. Rozbor smlouvy o zamezení dvojího zdanění se Slovenskem – 1. část 9. Rozbor smlouvy o zamezení dvojího zdanění se Slovenskem – 2. část 10.Zdanění příjmů plynoucích ze zahraničí daňovým rezidentům 11.Metody vyloučení dvojího zdanění – metoda zápočtu 12.Metody vyloučení dvojího zdanění – metoda vynětí s výhradou progrese 13.Úvod do problematiky převodních cen u nadnárodních společností

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.