117-0337/05 – Mezinárodní zdanění (MZ)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity4
Garant předmětuIng. Zuzana Rylová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Zuzana Rylová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRA53 Ing. Jiřina Krajčová, Ph.D.
RYL01 Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.
S1I90 prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vysvětlit základní pojmy mezinárodního zdaňování. 2. Popsat způsob zdanění zahraničních subjektů v ČR. 3. Objasnit zdanění příjmů plynoucích ze zahraničí daňovým rezidentům. 4. Vysvětlit metody vyloučení dvojího zdanění.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Seznámení s problematikou mezinárodního zdanění, se smlouvami o zamezení dvojího zdanění a se způsobem zdanění zahraničních subjektů v České republice.

Povinná literatura:

RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění 2012. 4. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 487 s. ISBN 978-80-7263-724-9.

Doporučená literatura:

RYTÍŘOVÁ, Lucie a Jana TEPPEROVÁ. Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků. Olomouc: ANAG, 2012. 368 s. ISBN 978-80-7263-732-4. Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy, Finanční zpravodaj č. 10/1997 a č. 6/1999. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Slovenskou republikou č. 100/2003 Sb.m.s. Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (v platném znění) a prováděcí předpisy

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky mezinárodního dvojího zdanění, jeho příčiny 2. Důsledky mezinárodního dvojího zdanění, formy daňových úniků v mezinárodním měřítku, daňové ráje 3. Dohody o zamezení dvojího zdanění, výměna informací 4. Stanovení osobní daňové příslušnosti 5. Zdanění daňových nerezidentů– 1. část (příjmy z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny) 6. Zdanění daňových nerezidentů– 2. část (příjmy ze závislé činnosti, dividendy, úroky, licenční poplatky) 7. Zdanění daňových nerezidentů– 3. část (ostatní druhy příjmů) 8. Rozbor smlouvy o zamezení dvojího zdanění se Slovenskem – 1. část 9. Rozbor smlouvy o zamezení dvojího zdanění se Slovenskem – 2. část 10.Zdanění příjmů plynoucích ze zahraničí daňovým rezidentům 11.Metody vyloučení dvojího zdanění – metoda zápočtu 12.Metody vyloučení dvojího zdanění – metoda vynětí s výhradou progrese 13.Úvod do problematiky převodních cen u nadnárodních společností

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku