117-0338/02 – Konsolidovaná účetní závěrka (KUZ)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity3
Garant předmětuIng. Jana Hakalová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Hakalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAK30 Ing. Jana Hakalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Charakterizovat význam konsolidované účetní závěrky a výroční zprávy. 2. Popsat cíle, metody konsolidace, uživatele a odbornou terminologii. 3. Vysvětlit proces konsolidace a jeho jednotlivé fáze. 4. Řešit případové studie a testy. 5. Vyhodnotit výsledky konsolidace.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět je zaměřen na vysvětlení problematiky sestavení konsolidované účetní závěrky a výroční zprávy dle platných právních předpisů v ČR ale i z pohledu mezinárodních účetních standardů z teoretického i praktického hlediska. Obsahem předmětu bude seznámení studentů s problematikou zahrnující teoretické vymezení pojmů účetní závěrka a výroční zpráva, konsolidovaná účetní závěrka, konsolidační celek, konsolidovaná výroční zpráva, význam a uživatelé konsolidované účetní závěrky. V navazující části se předmět bude zabývat podrobněji metodami sestavení konsolidované účetní závěrky (metoda plné konsolidace, metoda poměrné konsolidace a konsolidace ekvivalencí (protihodnotou), problematikou ověření konsolidované účetní závěrky a výroční zprávy auditorem, použití Mezinárodních účetních standardů v konsolidaci, případovými studiemi dané problematiky, a dalšími teoretickými a praktickými aspekty této problematiky.

Povinná literatura:

HAKALOVÁ, Jana. Účetní závěrka a auditing. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2010. 146 s. ISBN 978-80-7399-144-9. HORNICKÁ, Renáta, VAŠEK, Libor a kol. Konsolidace a ekvivalence majetkových účastí dle IFRS. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 348 s. ISBN 978-80-7357-969-2. JÍLEK, Josef a Jitka SVOBODOVÁ. Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2013. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 448 s. ISBN 978-80-247-4255-7. ZELENKA, Vladimír a Marie ZELENKOVÁ. Konsolidace účetních výkazů - Principy a praktické aplikace. 1. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2013. 434 s. ISBN 978-80-86929-95-8.

Doporučená literatura:

Český účetní standard č. 020 – Konsolidovaná účetní závěrka. Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví v platném znění. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy a případové studie

E-learning

Další požadavky na studenta

Testy a případové studie.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahem přednášek bude seznámení studentů: a)s problematikou zahrnující teoretické vymezení pojmů: - účetní závěrka a výroční zpráva, - konsolidovaná účetní závěrka a výroční zpráva, - význam a uživatelé konsolidované účetní závěrky, - konsolidační celek, - způsob informování o konsolidaci a konsolidační pravidla, - konsolidují účetní jednotka a konsolidovaná účetní jednotka, - metody sestavení konsolidované účetní závěrky (metoda plné konsolidace, metoda poměrné konsolidace a konsolidace ekvivalencí (protihodnotou), - problematika ověření konsolidované účetní závěrky a výroční zprávy auditorem, - použití Mezinárodních účetních standardů v konsolidaci a další pojmy. b)řešení případových studií: - případové studie dané problematiky, - a dalšími teoretické a praktické aspekty této problematiky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        zápočet - písemný test Písemka 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku