117-0339/01 – Transakce s podnikem v účetnictví (TsPÚ)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Viola Šebestíková, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Viola Šebestíková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1E20 prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Definovat ekonomickou podstatu transakcí s podnikem jako celkem. 2. Popsat obchodně právní rámec jednotlivých specifických případů podnikových transakcí. 3. Objasnit základní pojmy a podstatu účetního řešení transakcí s podnikem. 4. Specifikovat související daňové účinky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je určen pro studenty 2. ročníku navazujícího magisterského studia oborů Účetnictví a daně a Ekonomika a právo v podnikání. Přednášky jsou zaměřeny na účetní operace mimořádného charakteru, jež souvisejí s podnikem jako celkem (prodej, vklad, pacht, přeměny podniku vč. změny právní formy). Problematika je řešena jak z pohledu Českých účetních standardů (ČÚS), tak v porovnání se Standardy mezinárodního finančního výkaznictví (IAS/IFRS). Vzhledem k tomu, že operace s podnikem jsou převážně důsledkem významných vlastnických změn, je nezbytnou podmínkou správné účetní interpretace i jejich posouzení a dopady v kontextu obchodního a daňového práva.

Povinná literatura:

SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 264 s. ISBN 978-80-7357-967-8. ŠEBESTÍKOVÁ, V. Účetní operace kapitálových společností (daňové a právní souvislosti). 2. vydání. Praha: GRADA. Publishing, 2009. 293 s. ISBN 978-80-247-2760-8. DĚDIČ, Jan a kol. Přeměny obchodních společností a družstev pro podnikatelskou praxi. Praha: POLYGON, 2012. 368 s. ISBN 978-80-7273-170-1. Související právní předpisy (zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhl. č. 500/2002 Sb., České účetní standardy, zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů) – aktuálním znění k 1.1.20104. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) včetně Mezinárodních účetních standardů (IAS) a Interpretací – aktuální znění.

Doporučená literatura:

VOMÁČKOVÁ, H. Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí (vyšší účetnictví. 4. vyd. Praha: Polygon, 2009. 552 s. ISBN 978-80-7273-157-6. ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Účetní operace kapitálových společností. 3. aktual. a přeprac. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-4018-8. 256 s. JOSKOVÁ, l., ŠAFRÁNEK, J., ČOUKOVÁ, P., PODŠKUBKA,T. Fúze – právo, účetnictví a daně. Praha: Linde Praha, a. s., .2012. 147 s. ISBN 978-80-7201-885-7. SKÁLOVÁ, J., ČOUKOVÁ, P. Účetní a daňové dopady transakcí v kapitálové společnosti. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2009. 430 s. ISBN 978-80-7357-485-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Vlastnické transakce obecně (podstata, oceňování, účetní závěrky) Transakce s podnikem v právních, účetních a daňových souvislostech: - kapitálové akvizice, - majetkové akvizice, - nájem podniku, - přeměny společností x podnikové kombinace (mezinárodní harmonizace). = změna právní formy, = fúze, = převod jmění na společníka, = rozdělení společnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet 0  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku