117-0344/01 – Daně v EU (DAVEU)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jan Široký, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Široký, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIE0019 doc. Ing. Alžbeta Bieliková, PhD.
S1I90 prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Identifikovat charakteristické znaky daňových systémů členských zemí Evropské unie. Aplikovat znalosti o daňových systémech na jednotlivé členské státy Evropské unie. Analyzovat základní legislativu v oblasti daní v Evropských společenstvích.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače se stavem zdanění v Evropské unii. Kurz začíná vysvětlováním základních daňových ukazatelů a charakteristikou daňových systémů ve všech zemích EU-27, jejich vývojem, strukturou daňových výnosů a daňovým zatížením obyvatel EU. Hlavní část kurzu je věnována koordinaci a harmonizaci přímých daní, daně z přidané hodnoty a spotřebních daní. Obsahem kurzu je rovněž analýza nejdůležitější "daňové" legislativy EU včetně směrnice Rady 2006/112/ES. Pozornost je rovněž věnována současným tématům: Vysokému zdanění práce, snah o eliminaci škodlivé daňové konkurence a zavádění ekologických daní.

Povinná literatura:

GERZOVA, Larisa et all., eds. European Tax Handbbok 2018. Amsterodam, IBFD: 2018. 1204 p. ISBN 978-9-8722-455-4. NERUDOVÁ, Danuše. Daňová politika v Evropské unii. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 228 s. ISBN 978-80-7552-682-3. ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 7. vydání. Praha: Leges, 20183. 384 s. ISBN 978-80-7502-274-5.

Doporučená literatura:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en/ (Evropská komise - daně a celní unie) https://eur-lex.europa.eu/homepage.htlm (legislativa EU)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Presentace v PPT na semináři.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nebyly stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. DAŇOVÁ PROPEDEUTIKA. VYMEZENÍ POJMŮ A DEFINIC. Základní daňové ukazatele. Daně v zemích Evropské unie (EU-27) a jejich vývoj. Struktura daňových výnosů. Daňové zatížení obyvatel. Základní znaky daňové soustavy České republiky a její komparace s daňovými systémy dalších členských zemí EU-27. 2. KOORDINACE A HARMONIZACE VERSUS KONKURENCE DAŇOVÝCH SYSTÉMŮ Příčiny spolupráce a harmonizace v daňové oblasti. Formy mezinárodní daňové spolupráce. Daňová aproximace. Fáze harmonizace. Metody harmonizace. Transpozice, implementace a komunitarizace. 3. ÚLOHA SOUDNÍHO DVORA (ESD) V DAŇOVÉ HARMONIZACI. Institut předběžné otázky. Přímý účinek. Judikáty ESD. 4. HARMONIZACE V OBLASTI PŘÍMÝCH DANÍ I. Geneze koordinace a harmonizace přímých daní od Římských dohod do současnosti. Politická omezení. Nejednotnost stanovení daňového základu. Směrnice o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností. Směrnice o fúzích. Směrnice o zdaňování úroků a licenčních poplatků. Směrnice o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru. Implementace směrnic do českého daňového práva. 5. HARMONIZACE V OBLASTI PŘÍMÝCH DANÍ II. Informační povinnosti členských států v oblasti přímých daní. Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění. 6. HARMONIZACE V OBLASTI OBRATOVÝCH DANÍ: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (DPH) I. Geneze koordinace a harmonizace DPH od Římských dohod do současnosti. Směrnice Rady 2006/112/EC o jednotném systému DPH. Implementace směrnice do českého daňového práva. 7. HARMONIZACE V OBLASTI OBRATOVÝCH DANÍ: DPH II. Informační povinnosti členských států v oblasti DPH. Snaha o zamezování kruhových podvodů. 8. HARMONIZACE V OBLASTI AKCÍZŮ. Vymezení akcízovaných komodit. Horizontální direktiva. Strukturální direktivy. Direktivy o sazbách. Implementace směrnic do českého daňového práva. 9. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY DŮCHODOVÝCH DANÍ V ZEMÍCH EU-27 Vývoj osobních daní v zemích EU-27. Problematika konstrukce osobních daní: sazby daně, daňová pásma, odpočty a slevy na dani. Vývoj korporátních daní v zemích EU-27. Používání korporátních daní jako nástroje hospodářské politiky: investiční pobídky, odpisy. Vývoj majetkových daní v zemích EU-27. Přístupy ke zdanění nemovitostí. 10. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY NEPŘÍMÝCH DANÍ V ZEMÍCH EU-27 Vývoj akcízů a DPH v zemích EU-27. Stanovení minimálních sazeb. 11. VYSOKÉ ZDANĚNÍ PRÁCE – PROBLÉM SOUČASNOSTI Vymezení celkového zdanění pracovních důchodů. Zdanění práce versus zdanění kapitálu. Snahy o snížení daňového zatížení práce. 12. ZAVÁDĚNÍ EKOLOGICKÝCH DANÍ DO DAŇOVÝCH SYSTÉMŮ ZEMÍ EU Směrnice Rady 2003/96/EC a její implemantace v členských státech EU. 13. ÚLOHA DANÍ V ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku