117-0346/02 – Účetnictví kapitálových společností (ÚKS)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Viola Šebestíková, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Viola Šebestíková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR36 doc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.
S1E20 prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 4+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Zdůraznit provázanost účetnictví, obchodního a daňového práva u kapitálových operací. 2. Objasnit účetní souvislosti vzniku a změn vlastního kapitálu. 3. Vysvětlit význam a dopady operací s cennými papíry a podíly kapitálových společností. 4. Zdůraznit podstatu zjišťování a rozhodování o výsledku hospodaření z pozice společnosti i společníků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je vysvětlit provázanost mezi účetnictvím zaměřeným na akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným s obchodním právem, s aplikací práva daňového. Související účetní operace jsou zaměřeny zejména na vznik a změny vlastního kapitálu, na operace s cennými papíry, podíly a na zjišťování a rozdělování výsledku hospodaření. Účetní operace a daňové dopady jsou řešeny jak z pohledu obchodní korporace (s případnou konfrontací s osobními společnostmi), tak také z pohledu akcionářů, resp. vlastníků obchodní korporace.

Povinná literatura:

JOSKOVÁ Lucie, ŠAFRÁNEK Jan a kol. Nová společnost s ručením omezeným. Právo-účetnictví-daně. 240 s. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN: 978-80-271-0872-5. PILAŘOVÁ, Ivana. Účetní a daňové případy řešené v s.r.o. 184 s. 5. vyd. Praha, Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-153-8. ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Účetní operace kapitálových společností (daňové a právní souvislosti). 250 s. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-4018-8. Právní předpisy - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ČÚS pro podnikatele – ve znění aktuálních předpisů.

Doporučená literatura:

ČOUKOVÁ, Pěva. Účetní a daňové transakce v návaznosti na zákon o korporacích. 407 s. Bohuňovice: Oswald, 2015. ISBN 978-80-905690-8-9. MÜLLEROVÁ, Libuše, ŠINDELÁŘ, Michal. Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích. Praha, Grada, 2016. 192 s. ISBN 978-80-247-5806-0. SKÁLOVÁ, Jana a kol. Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích. Praha, Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-971-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

-Charakteristika kapitálových společností -Vznik kapitálových společností peněžitými a nepeněžitými vklady. -Případy zvyšování základního kapitálu kapitálových společností. -Případy snižování základního kapitálu kapitálových společností. -Jiné operace s vlastním kapitálem. -Operace s cennými papíry v držení kapitálové společnosti. -Zjišťování, zdaňování a vypořádání výsledku hospodaření v kapitálových společnostech.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku