117-0346/03 – Účetnictví kapitálových společností (ÚKS)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D.,MBA,LL.M.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D.,MBA,LL.M.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR36 doc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.
KRA601 doc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D.,MBA,LL.M.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Zdůraznit provázanost účetnictví, obchodního a daňového práva u kapitálových operací. 2. Objasnit účetní souvislosti vzniku a změn vlastního kapitálu. 3. Vysvětlit význam a dopady operací s cennými papíry a podíly kapitálových společností. 4. Zdůraznit podstatu zjišťování a rozhodování o výsledku hospodaření z pozice společnosti i společníků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je vysvětlit provázanost mezi účetnictvím zaměřeným na akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným s obchodním právem, s aplikací práva daňového. Související účetní operace jsou zaměřeny zejména na vznik a změny vlastního kapitálu, na operace s cennými papíry, podíly a na zjišťování a rozdělování výsledku hospodaření. Účetní operace a daňové dopady jsou řešeny jak z pohledu obchodní korporace (s případnou konfrontací s osobními společnostmi), tak také z pohledu akcionářů, resp. vlastníků obchodní korporace.

Povinná literatura:

JOSKOVÁ Lucie, ŠAFRÁNEK Jan a kol. Nová společnost s ručením omezeným. Právo-účetnictví-daně. 240 s. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN: 978-80-271-0872-5. PILAŘOVÁ, Ivana. Účetní a daňové případy řešené v s.r.o. 184 s. 5. vyd. Praha, Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-153-8. ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Účetní operace kapitálových společností (daňové a právní souvislosti). 250 s. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-4018-8. Právní předpisy - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ČÚS pro podnikatele – ve znění aktuálních předpisů.

Doporučená literatura:

ČOUKOVÁ, Pěva. Účetní a daňové transakce v návaznosti na zákon o korporacích. 407 s. Bohuňovice: Oswald, 2015. ISBN 978-80-905690-8-9. MÜLLEROVÁ, Libuše, ŠINDELÁŘ, Michal. Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích. Praha, Grada, 2016. 192 s. ISBN 978-80-247-5806-0. SKÁLOVÁ, Jana a kol. Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích. Praha, Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-971-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další specifické požadavky nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcová osnova přednášek: 1. Charakteristika kapitálových společností, jejich formy, vzájemné odlišnosti a specifika v porovnání s osobními společnostmi. 2. Vznik kapitálových společností peněžitými a nepeněžitými vklady (movitý, nemovitý majetek, pohledávky). 3. Možnosti zvyšování základního kapitálu kapitálových společností (nový úpis, z vlastních zdrojů, podmíněné zvýšení). 4. Možnosti snižování základního kapitálu kapitálových společností (vypořádáním vlastních akcií, převodem do fondů, na úhradu ztráty, s výplatou společníkům). 5. Operace s cennými papíry v držení kapitálové společnosti (druhy, třídění, způsoby pořízení, oceňování při pořízení a k datu účetní závěrky, prodej, specifika účtování a zdaňování). 6. Zjišťování, zdaňování, vykazování a rozdělování výsledku hospodaření v kapitálových společnostech (vč. odložené daně, výplat záloh na podíly na zisku). 7. Specifické účetní operace s. r. o. (vypořádací podíl x uvolněný podíl, příplatek mimo základní kapitál). 8. Účetní závěrka a výroční zpráva, zpráva o propojených osobách, audit účetní závěrky, zveřejňování účetní závěrky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 21
                Zápočtová písemka Písemka 40  21 2
        Zkouška Zkouška 60  30 3
Rozsah povinné účasti: Účast ve cvičeních je stanovena minimálně na 75%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na přednáškách a cvičeních je doporučená. Písemný zápočet. Ústní zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0411A050001) Účetnictví a daně UAD P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0411A050001) Účetnictví a daně UAD P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0411A050001) Účetnictví a daně UAD P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0411A050001) Účetnictví a daně UAD P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0411A050001) Účetnictví a daně UAD P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0411A050001) Účetnictví a daně UAD P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0411A050001) Účetnictví a daně UAD P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní