117-0347/06 – Manažerské účetnictví A (MUA)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity5
Garant předmětuIng. Marcela Palochová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Hakalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAK30 Ing. Jana Hakalová, Ph.D.
PAL36 Ing. Marcela Palochová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Řešit problém časové a věcné shody nákladů a výnosů. 2. Definovat rozdíl mezi organizační a ekonomickou strukturou podniku. 3. Popsat systém jednookruhové účetní soustavy. 4. Popsat systém dvouokruhové účetní soustavy. 5. Zobrazit účetní případy v hromadné výrobě prosté, stupňové, fázové, zakázkové. 6. Definovat odborné pojmy manažerského účetnictví. 7. Řešit případové studie manažerského účetnictví. 8. Aplikovat základní informace o manažerském účetnictví v hospodářské praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je objasnit problematiku nákladového a manažerského účetnictví a jeho uplatnění v systému ekonomického řízení podniku. Cílem předmětu je nejen popis metod a postupů nákladového účetnictví, ale i vysvětlení obsahu a vypovídací schopnosti informací, které nákladové účetnictví poskytuje.

Povinná literatura:

BRIGHAM, Eugene F. a Michael C. EHRHARDT. Financial management: theory and practice. 14th ed. Mason: South-Western Cengage Learning, 2014. 544 s. ISBN 978-1-111-97220-2. DRURY, Coli. Management and Cost Accouting. United Kingdom: Cengage Learning EMEA, 2015. 816 s. ISBN 978-1-4080-4180-2. FIBÍROVÁ, Jana a kol. Manažerské účetnictví - nástroje a metody. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015. 404 s. ISBN 978-80-7478-743-0. KRÁL, Bohumil a kol. Manažerské účetnictví. 4. vyd. Praha: Management Press, 2018. 791 s. ISBN 978-80-7261-568-1. MRUZKOVÁ, Jarmila a Karolina LISZTWANOVÁ. Teorie nákladů, kalkulace a ceny. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. 327 s. ISBN 978-80-248-3164-0.

Doporučená literatura:

LAZAR, Jaromír. Manažerské účetnictví a controlling. Praha: Grada, 2012. 280 s. ISBN: 978-80- 247-4133-8. PALOCHOVÁ, Marcela. Nákladové účetnictví – praktikum. Ostrava 2016. 40 s. ISBN 978-80-248-3390-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet a zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenty nebyly stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcová osnova přednášek: 1. Úvod do studia - vztah finančního, manažerského a vnitropodnikového účetnictví 2. Organizační a ekonomická struktura podniku 3. Plány, rozpočty, kalkulace 4. Dvouokruhová účetní soustava 5. Jednookruhová účetní soustava 6. Duální vztah finančního a manažerského účetnictví 7. Účtování hromadné výroby prosté, stupňové a fázové 8. Účtování zakázkové výroby 9. Účtování sdružené výroby 10. Ocenění výkonů podniku – vnitropodnikové ceny 11. Závěr studia – opakování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 21
                Písemka Písemka 40  21
        Zkouška Zkouška 60  31
Rozsah povinné účasti: Účast ve cvičeních je stanovena minimálně na 75 %.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0411A050001) Účetnictví a daně UAD P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0411A050001) Účetnictví a daně UAD P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0411A050001) Účetnictví a daně UAD P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku