117-0348/01 – Nepřímé daně A (NDA)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity5
Garant předmětuIng. Kateřina Krzikallová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Kateřina Krzikallová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAN03 Ing. Kateřina Krzikallová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vysvětlit základní principy daně z přidané hodnoty. 2. Popsat základní principy osvobození od daně z přidané hodnoty. 3. Objasnit základní principy výpočtu daňové povinnosti a podání daňových tvrzení. 4. Vysvětlit základní principy uplatňování spotřebních a energetických (ekologických) daní.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Získání základních znalosti o dani z přidané hodnoty, výpočtu daňové povinnosti a podání přiznání k DPH a dále získání přehledu o spotřebních a ekologických daních dle jednotlivých komodit.

Povinná literatura:

DUŠEK, Jiří. DPH 2018: zákon s přehledy. 15. vyd. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0865-7. GALOČÍK, Svatopluk a Oto PAIKERT. DPH 2018 – výklad s příklady. 14. vyd. Praha: Grada Publishing, 2018. 432 s. ISBN 978-80-271-0799-5. KUNEŠ, Zdeněk. Abeceda DPH 2018, 5. vyd. Olomouc: ANAG, únor 2018.

Doporučená literatura:

HAKALOVÁ, Jana a Yvetta PŠENKOVÁ. Daňová evidence. Teorie a praxe. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 128 s. ISBN 978-80-7598-239-1. KOTENOVÁ, Bohumila, Petra PETROVÁ a Milan TOMÍČEK. Zákon o spotřebních daních. Komentář. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015. 686 s. ISBN 978-80-7478-883-3. ZIMMERMANNOVÁ, Jarmila. Ekologické zdanění a modelování jeho dopadů. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. 236 s. ISBN 978-7552-062-3.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nebyly stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do oblasti zdanění spotřeby. Postavení v rámci daňové soustavy, jejich význam a vývojové trendy (daň z přidané hodnoty, daně spotřební, ekologické daně). Mechanismus fungování. Základní právní normy. 2. Determinace základních pojmů. Plátci a předmět daně. 3. Místo plnění. 4. Vznik povinnosti přiznat daň, uskutečnění zdanitelného plnění. 5. Sazby daně. 6. Základ daně, výpočet daňové povinnosti, zdaňovací období. 7. Nárok na odpočet daně. 8. Osvobození od daně bez nároku na odpočet, s nárokem na odpočet. 9. Daňové doklady. 10. Uplatňování DPH v rámci EU. 11. Dovoz a vývoz. 12. Registrace plátce. 13. Daňové přiznání. 14. Spotřební daně v podmínkách ČR. 15. Ekologické daně v podmínkách ČR.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Zápočet Písemka 40  0
        Zkouška Zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku