117-0348/01 – Nepřímé daně A (NDA)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity5
Garant předmětuIng. Kateřina Krzikallová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Kateřina Krzikallová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAN03 Ing. Kateřina Krzikallová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vysvětlit základní principy daně z přidané hodnoty. 2. Popsat základní principy osvobození od daně z přidané hodnoty. 3. Objasnit základní principy výpočtu daňové povinnosti a podání daňových tvrzení. 4. Vysvětlit základní principy uplatňování spotřebních a energetických (ekologických) daní.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je vysvětlit základní principy daně z přidané hodnoty, popsat základní principy osvobození od daně z přidané hodnoty, objasnit základní principy výpočtu daňové povinnosti a podání daňového přiznání, Souhrnného a Kontrolního hlášení. Vysvětlit základní principy uplatňování spotřebních a energetických (ekologických) daní.

Povinná literatura:

BENDA, Václav a Ladislav PITNER. Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022. 14. vyd. Olomouc: ANAG, 2022. 958 s. ISBN 978-80-7554-334-9. BENDA, Václav a Milan TOMÍČEK. DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží k 1. 4. 2019. 8. vyd. Praha: BOVA POLYGON, 2019. 440 s. ISBN 878-80-7273-181-7. DUŠEK, Jiří. DPH 2022: zákon s přehledy. 19. vyd. Praha: Grada Publishing, 2022. 288 s. ISBN 978-80-271-3594-3.

Doporučená literatura:

HAKALOVÁ, Jana, Yvetta PŠENKOVÁ a Šárka KRYŠKOVÁ. Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. 161 s. ISBN 978-80-7676-024-0. KOTENOVÁ, B., P. PETROVÁ a M. TOMÍČEK. Zákon o spotřebních daních: komentář. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2020. 704 s. ISBN 978-80-7598-832-4. ZIMMERMANNOVÁ, Jarmila. Ekologické zdanění a modelování jeho dopadů. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. 236 s. ISBN 978-7552-062-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nebyly stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcová osnova přednášek: 1. Úvod do oblasti zdanění spotřeby. Postavení nepřímých daní v rámci daňové soustavy, jejich význam a vývojové trendy (daň z přidané hodnoty, daň spotřební, ekologické daně). Mechanismus fungování. Základní právní normy. Determinace základních pojmů. 2. Plátci a předmět daně. Místo plnění. 3. Vznik povinnosti přiznat daň, uskutečnění zdanitelného plnění. 4. Sazby daně. Základ daně, výpočet daňové povinnosti, zdaňovací období. 5. Nárok na odpočet daně. 6. Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně. Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně. Daňové doklady. 7. Uplatňování DPH v rámci EU. 8. Aplikace DPH při dovozu a vývozu. 9. Registrace k DPH. Daňové přiznání. Kontrolní hlášení. Souhrnné hlášení. 10. Spotřební a energetické (ekologické) daně v podmínkách ČR.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 21 2
                Zápočet Písemka 40  21
        Zkouška Zkouška 60  30 3
Rozsah povinné účasti: Účast ve cvičeních je stanovena minimálně na 75%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: 60 % účast na cvičeních nebo seminární práce

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0411A050001) Účetnictví a daně UAD P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0411A050001) Účetnictví a daně UAD P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0411A050001) Účetnictví a daně UAD P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0411A050001) Účetnictví a daně UAD P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0411A050001) Účetnictví a daně UAD P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0411A050001) Účetnictví a daně UAD P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0411A050001) Účetnictví a daně UAD P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2012/2013 letní
2011/2012 letní
2010/2011 letní
2009/2010 letní