117-0350/01 – Manažerské účetnictví B (MUB)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity2
Garant předmětuIng. Marcela Palochová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Marcela Palochová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAL36 Ing. Marcela Palochová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+0
distanční Zápočet a zkouška 1+0
celoživotní Zápočet a zkouška 1+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Charakterizovat odchylky jednicových a režijních nákladů. 2. Využívat rozhodovací techniky v oblasti citlivosti parametru a optimalizace sortimentu. 3. Aplikovat tyto znalosti při tvorbě soustav odměňování pracovníků. 4. Formulovat pojmy manažerského účetnictví. 5. Integrovat své znalosti manažerského účetnictví v případových studiích. 6. Propojit své znalost z manažerského účetnictví s praktickým řešením v rozhodovacích procesech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je objasnit problematiku manažerského účetnictví a jeho uplatnění v systému ekonomického řízení podniku. Cílem předmětu je nejen popis metod a postupů manažerského účetnictví, ale i vysvětlení obsahu a vypovídací schopnosti informací, které manažerské účetnictví poskytuje.

Povinná literatura:

BRIGHAM, Eugene F. a Michael C. EHRHARDT. Financial management: theory and practice. 14th ed. Mason: South-Western Cengage Learning, 2014. 544 s. ISBN 978-1-111-97220-2. DRURY, Coli. Management and Cost Accouting. United Kingdom: Cengage Learning EMEA, 2015. 816 s. ISBN 978-1-4080-4180-2. KOLEKTIV AUTORŮ. Manažerské účetnictví - nástroje a metody. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015. 404 s. ISBN 978-80-7478-743-0. KRÁL, Bohumil a kol. Manažerské účetnictví. 4. vyd. Praha: Management Press, 2018. 791 s. ISBN 978-80-7261-568-1. MRUZKOVÁ, Jarmila a Karolina LISZTWANOVÁ. Teorie nákladů, kalkulace a ceny. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. 327 s. ISBN 978-80-248-3164-0.

Doporučená literatura:

ESCHENBACH, Rolf. Controlling. 2. vyd. Praha: ASPI Publishing, 2004. 816 s. ISBN 80-7357-035-1. FIBÍROVÁ Jana a Libuše ŠOLJAKOVÁ. Reporting. 3. vyd. Praha: Grada, 2010. 224 s. ISBN: 978-80-247-2759-2. HORNGREN Ch., DATAR S. and G. FOSTER. Cost accounting: a managerial emphasis. New Jersey: Prentice Hall, 2003. 856 p. ISBN 0-13-210917-4. LAZAR, Jaromír. Manažerské účetnictví a controlling. Praha: Grada, 2012. 280 s. ISBN: 978-80- 247-4133-8. VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2011. 513 s. ISBN: 978-80-86929-71-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Výkonově orientované účetnictví Metoda standardních nákladů Přechod z účtování úplných na účtování neúplných (dílčích) nákladů Krátkodobé rozhodovací techniky založené na účetních údajích Metoda ABC Mzdy v závislosti na HV vnitropodnikových útvarů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku