117-0350/08 – Manažerské účetnictví B (MUB)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity5
Garant předmětuIng. Marcela Palochová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Marcela Palochová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAL36 Ing. Marcela Palochová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Charakterizovat odchylky jednicových a režijních nákladů. 2. Využívat rozhodovací techniky v oblasti citlivosti parametru a optimalizace sortimentu. 3. Aplikovat tyto znalosti při tvorbě soustav odměňování pracovníků. 4. Formulovat pojmy manažerského účetnictví. 5. Integrovat své znalosti manažerského účetnictví v případových studiích. 6. Propojit své znalost z manažerského účetnictví s praktickým řešením v rozhodovacích procesech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je objasnit problematiku manažerského účetnictví a jeho uplatnění v systému ekonomického řízení podniku. Cílem předmětu je nejen popis metod a postupů manažerského účetnictví, ale i vysvětlení obsahu a vypovídací schopnosti informací, které manažerské účetnictví poskytuje.

Povinná literatura:

DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, investování, oceňování, riziko, flexibilita, interakce. Jesenice: Ekopress, 2021. 257 s. ISBN 978-80-87865-71-2. KOLEKTIV AUTORŮ. Manažerské účetnictví. 4. vyd. Praha: Management Press, 2019. 792 s. ISBN 978-80-7261-568-1. KOLEKTIV AUTORŮ. Manažerské účetnictví – nástroje a metody. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. 416 s. ISBN 978-80-7598-486-9.

Doporučená literatura:

MÁČE, Miroslav. Finanční účetnictví veřejného sektoru. Praha: Grada, 2019. 608 s. ISBN 978-80-271-2002-4. RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza. 7. vyd. Praha: Grada, 2021. 172 s. ISBN 978-80-271-3124-2. RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. Praha: Grada, 2021. 165 s. ISBN 978-80-271-3124-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet - písemný test Zkouška - písemná

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenty nebyly stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do studia. 2. Členění nákladů a výnosů v manažerském účetnictví. 3. Řízení po linii odpovědnosti. 4. Řízení po linii výkonů. 5. Manažerské účetnictví v praxi. 6. Vztah manažerské účetnictví ke controllingu. 7. Rozhodovací a optimalizační úlohy. 8. Citlivost parametrů. 9. Odchylky jednicových nákladů. 10. Odchylky režijních nákladů. 11. Investiční rozhodování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 21 2
                Písemný zápočet Písemka 40  21 2
        Zkouška Zkouška 60  31 3
Rozsah povinné účasti: Účast ve cvičeních je stanovena minimálně na 75%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zpracování seminární práce na zvolené téma.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní