117-0364/03 – Likvidace a insolvenční řízení (LIŘ)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR36 doc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Vyhodnotit podnik v úpadku a navrhnout způsob ukončení jeho činnosti. 2.Orientovat se aktuálních právních předpisech. 3.Vypracovat podání návrhu na insolvenční řízení včetně příloh. 4.Specifikovat a vyhodnotit nedostatky včetně stanovení jejich příčin, které vedly ke krizi podniku

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je seznámení studentů s různými formami ukončení podnikatelské činnosti se zaměřením na likvidace a konkurzní řízení včetně vymezení rozdílných specifik ukončení podnikatelské činnosti obchodních společností a OSVČ v návaznosti na obchodní právo a zákon o účetnictví se zaměřením na úpadek a následně na insolvenční řízení. Specifika oddlužení jako osobního bankrotu. Srovnání osobních bankrotů v jiných zemích světa.

Povinná literatura:

MARŠÍKOVÁ, Jolana.Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou. 6. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019. 294 s. ISBN 978-80-7380-766-5. POKORNÁ, Jarmila a kol. Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2020. 272 s. ISBN 978-80-7598-815-7. ROBINSON, Thomas R. International Financial Statement Analysis. 4th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2020. 1008 p. ISBN 978-1-119-62805-7.

Doporučená literatura:

BĚLOHLÁVEK, Alexander J. EU and international insolvency proceedings:Regulation (EU) 2015/848 on insolvency proceedings. Commentary. Vol. I., II. 1 st edition. The Hague: Lex Lata, 2020. ccllxxi + 1887 p. ISBN 978-90-829824-3-5. HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T., VALENTA, P. Vybrané instituty insolvenčního zákona v rozhodnutích Nejvyššího soudu. Praha: C. H. Beck, 2019, 231 s. ISBN 978-80-7400-553-4. PILÁTOVÁ, Jana a kol. Likvidace obchodních společností. 6. vyd. Olomouc: ANAG, spol. s. r. o., 2017. 264 s. ISBN 978-80-7554-101-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test

E-learning

opora MOODLE - přednášky, odkazy na webové stránky, podklady pro zpracování projektu

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvodní přednáška seznámení s literaturou, cílem a náplní předmětu Pohledávky v rámci likvidačního a konkurzního řízení – právní, účetní a daňový hledisko. Zajištění nedobytných pohledávek (zápočet, postoupení, směnky, rozhodčí řízení, soudní řízení,notářský zápis, uznání dluhu a jeho náležitosti, vykonatelná a nevykonatelná pohledávka). Pohledávky v rámci likvidačního a konkurzního řízení – právní, účetní a daňový hledisko. Účetní a daňové hledisko pohledávek v rámci procesu likvidace a insolvenčního řízení. Vybrané otázky z oblasti účetnictví a daní při zrušení společnosti v likvidaci Právní souvislosti v rámci insolvenčního řízení. Oddlužení - Návrh a jeho náležitosti, vymezení podmínek, formy oddlužení, povolení a schválení oddlužení, lhůty, průběh, přihlašování věřitelů, praktický příklad. Reorganizace - vymezení základních pojmů a vymezení podmínek pro uplatnění v praxi. Zpeněžení majetku v insolvenčním řízení. Účetní souvislosti insolvenčního řízení. Daňové souvislosti insolvenčního řízení. Poměrné rozdělení zpeněženého majetku z majetkové podstaty, praktický příklad na zpeněžení majetku v konkurzu. Insolvenční řízení s evropským mezinárodním prvkem. Aplikace Nařízení 1346/2000/ES, o úpadkovém řízení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  85 2
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2013/2014 zimní