117-0364/04 – Likvidace a insolvenční řízení (LIŘ)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR36 doc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.
RAN03 Ing. Kateřina Krzikallová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Vyhodnotit podnik v úpadku a navrhnout způsob ukončení jeho činnosti. 2.Orientovat se aktuálních právních předpisech. 3.Vypracovat podání návrhu na insolvenční řízení včetně příloh. 4.Specifikovat a vyhodnotit nedostatky včetně stanovení jejich příčin, které vedly ke krizi podniku

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je seznámení studentů s různými formami ukončení podnikatelské činnosti se zaměřením na likvidace a konkurzní řízení včetně vymezení rozdílných specifik ukončení podnikatelské činnosti obchodních společností a OSVČ v návaznosti na obchodní právo a zákon o účetnictví se zaměřením na úpadek a následně na insolvenční řízení. Specifika oddlužení jako osobního bankrotu. Srovnání osobních bankrotů v jiných zemích světa.

Povinná literatura:

MARŠÍKOVÁ, Jolana.Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou. 6. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019. 294 s. ISBN 978-80-7380-766-5. POKORNÁ, Jarmila a kol. Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2020. 272 s. ISBN 978-80-7598-815-7. ROBINSON, Thomas R. International Financial Statement Analysis. 4th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2020. 1008 p. ISBN 978-1-119-62805-7.

Doporučená literatura:

BĚLOHLÁVEK, Alexander J. EU and international insolvency proceedings:Regulation (EU) 2015/848 on insolvency proceedings. Commentary. Vol. I., II. 1 st edition. The Hague: Lex Lata, 2020. ccllxxi + 1887 p. ISBN 978-90-829824-3-5. HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T., VALENTA, P. Vybrané instituty insolvenčního zákona v rozhodnutích Nejvyššího soudu. Praha: C. H. Beck, 2019, 231 s. ISBN 978-80-7400-553-4. PILÁTOVÁ, Jana a kol. Likvidace obchodních společností. 6. vyd. Olomouc: ANAG, spol. s. r. o., 2017. 264 s. ISBN 978-80-7554-101-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočtový test včetně otevřených otázek

E-learning

opora MOODLE - přednášky, odkazy na webové stránky, podklady pro zpracování projektu

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nebyly stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcová osnova přednášek: 1. Úvodní přednáška seznámení s literaturou, cílem a náplní předmětu. 2. Pohledávky v rámci likvidačního a konkurzního řízení – právní, účetní a daňový hledisko. 3. Zajištění nedobytných pohledávek (zápočet, postoupení, směnky, rozhodčí řízení, soudní řízení, notářský zápis. 4. uznání dluhu a jeho náležitosti, vykonatelná a nevykonatelná pohledávka). 5. Pohledávky v rámci likvidačního a insolvenčního řízení – právní, účetní a daňový hledisko. 6. Účetní a daňové hledisko pohledávek v rámci procesu likvidace a insolvenčního řízení. 7. Vybrané otázky z oblasti účetnictví a daní při zrušení společnosti v likvidaci. 8. Právní souvislosti v rámci insolvenčního řízení. 9. Oddlužení - návrh a jeho náležitosti, vymezení podmínek, formy oddlužení, povolení a schválení oddlužení, lhůty, průběh, přihlašování věřitelů, praktický příklad. 10. Reorganizace - vymezení základních pojmů a vymezení podmínek pro uplatnění v praxi. 11. Zpeněžení majetku v insolvenčním řízení. 12. Účetní a daňové souvislosti insolvenčního řízení. 13. Poměrné rozdělení zpeněženého majetku z majetkové podstaty, praktický příklad na zpeněžení majetku v konkurzu. 14. Insolvenční řízení s evropským mezinárodním prvkem. Aplikace Nařízení 1346/2000/ES, o úpadkovém řízení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85 3
        projekt Projekt 85  85 2
Rozsah povinné účasti: Účast ve cvičeních je stanovena minimálně na 75%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracovaná seminární práce, zápočtová písemka a zkouška. Účast na cvičeních nepovinná.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní