117-0365/01 – Aktuální účetní a daňová problematika (AÚDP)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Viola Šebestíková, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Viola Šebestíková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PS150 Ing. Yvetta Pšenková, Ph.D.
S1E20 prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 5+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Ověření znalostí z aktuální problematiky účetnictví. 2. Ověření znalostí z aktuální problematiky daní.

Vyučovací metody

Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na ověření a doplnění znalostí z aktuální problematiky účetnictví a daní. Cílovou skupinou jsou studenti, kteří přešli z formy celoživotního vzdělávání do prezenční formy studia. Výstupem předmětu je seminární práce individuálně řešená jednotlivými studenty, zpracovaná ve stanoveném rozsahu na konkrétně zadaný účetní nebo daňový problém.

Povinná literatura:

KOLEKTIV AUTORŮ. Účetnictví podnikatelů. 1. vyd. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009. 215 s. ISBN 978-80-248-2149-8. KOLEKTIV AUTORŮ. Meritum-Účetní souvztažnosti 2010-2011. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. 330 s. ISBN 978-80-7357-538-0. KOVANICOVÁ, Dana. Abeceda účetních znalostí pro každého. XX. aktual.vyd. Praha: Bova Polygon, 2012. 421 s. ISBN 978-80-7273-1565.

Doporučená literatura:

ACCOUNTING LEGISLATION IN 2011(2012). Accounting Act, Decree on Double-Entry Accounting, Czech Accounting Standards, Act on Auditors. Praha: Trade Links, 2011. 446 s. HAKALOVÁ, Jana. Účetní závěrka a auditing. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2010. 146 s. ISBN 978-80-7399-144-9. KOLEKTIV AUTORŮ. Sbírka příkladů a kontrolních otázek z účetnictví podnikatelských subjektů. 1. vyd. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2008. 110 s. ISBN 978-80-248-1881-8. KOLEKTIV AUTORŮ. Úvod do účetnictví. 1. vyd. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2008. 88 s. ISBN 978-80-248-1815-3. KOLEKTIV AUTORŮ. Meritum-Účetnictví podnikatelů 2012. 9. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 695 s. ISBN 978-80-7357-744-5.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování seminární práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rozdílová oborová zkouška je zaměřena na ověření znalostí z účetnictví, daní a souvisejících právních předpisů bývalých studentů celoživotního vzdělávání při přechodu do prezenční formy studia. Student by měl prokázat znalost dané problematiky a orientaci v právních předpisech a schopnost pokračovat ve studiu v bakalářském studijním programu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  (85)
        Zápočet Jiný typ úlohy 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku