117-0365/01 – Actual problems of accounting and taxes (AÚDP)

Gurantor departmentDepartment of Accounting and TaxesCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Viola Šebestíková, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Viola Šebestíková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PS150 Ing. Yvetta Pšenková, Ph.D.
S1E20 prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 5+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. Attest the knowledge of accounting. 2. Prove knowledge of the tax issues.

Teaching methods

Project work

Summary

Předmět je zaměřen na ověření a doplnění znalostí z aktuální problematiky účetnictví a daní. Cílovou skupinou jsou studenti, kteří přešli z formy celoživotního vzdělávání do prezenční formy studia. Výstupem předmětu je seminární práce individuálně řešená jednotlivými studenty, zpracovaná ve stanoveném rozsahu na konkrétně zadaný účetní nebo daňový problém.

Compulsory literature:

KOLEKTIV AUTORŮ. Účetnictví podnikatelů. 1. vyd. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2009. 215 s. ISBN 978-80-248-2149-8. KOLEKTIV AUTORŮ. Meritum-Účetní souvztažnosti 2010-2011. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. 330 s. ISBN 978-80-7357-538-0. KOVANICOVÁ, Dana. Abeceda účetních znalostí pro každého. XX. aktual.vyd. Praha: Bova Polygon, 2012. 421 s. ISBN 978-80-7273-1565.

Recommended literature:

ACCOUNTING LEGISLATION IN 2011(2012). Accounting Act, Decree on Double-Entry Accounting, Czech Accounting Standards, Act on Auditors. Praha: Trade Links, 2011. 446 s. HAKALOVÁ, Jana. Účetní závěrka a auditing. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2010. 146 s. ISBN 978-80-7399-144-9. KOLEKTIV AUTORŮ. Sbírka příkladů a kontrolních otázek z účetnictví podnikatelských subjektů. 1. vyd. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2008. 110 s. ISBN 978-80-248-1881-8. KOLEKTIV AUTORŮ. Úvod do účetnictví. 1. vyd. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2008. 88 s. ISBN 978-80-248-1815-3. KOLEKTIV AUTORŮ. Meritum-Účetnictví podnikatelů 2012. 9. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 695 s. ISBN 978-80-7357-744-5.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Seminar work.............

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Differential Specialist exam is aimed at verifying the knowledge of accounting, tax and related legislation former students for lifelong learning in the transition to full-time study. Students should demonstrate knowledge this issue and focus on legislation and the ability to pursue a Bachelor's degree program.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit  (85)
        Zápočet Other task type 85  85
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes (00) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes (00) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes (00) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes (00) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner