117-0367/01 – Daňová teorie a politika (DATEP)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D.,MBA,LL.M.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D.,MBA,LL.M.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JIL0023 Ing. Darina Jílková, MBA
KRA601 doc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D.,MBA,LL.M.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzovat základní přístupy k teorií daní. Srovnat závěry jednotlivých ekonomických škol pro daňovou praxi. Aplikovat daňovou teorii na konkrétní daňové systémy EU.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s náročnějšími typy daňových teorií. Absolvent kurzu by měl mít znalosti daňové incidence a konstrukce jednotlivých druhů daní a umět je aplikovat na reálie daňového systému České republiky, popř. dalších zemí Evropské unie. Kurz je zahájen vysvětlováním základních pojmů, úlohou daní v ekonomice, vývojem daní a daňových teorií a tříděním daní podle různých hledisek. Dále jsou popisovány daňové principy, na jejichž základech by měl být vystavěn daňový systém a kontroverzními názory na využívání těchto principů. Následují analýzy daňového zatížení, problematika vlivu daní na tržní mechanismus a jednotlivé subjekty ekonomického trhu, popis nadměrného daňového břemena a celková daňová incidence, tj. problémy, které tvoří jádro daňové teorie. Další části kurzu se věnují teoretickým základům jednotlivých druhů daní a přístupům k jejich konstrukci. Tam, kde je to možné, jsou teoretické poznatky konfrontovány s daňovou praxí, zejména s daňovým systémem ČR, popř. dalších zemí EU a OECD.

Povinná literatura:

KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2018, 272 s. ISBN 978-80-7598-165-3. PARTHASARATHI, Shome. Taxation History, Theory, Law and Administration. Weitzerla: Springer, 2021. 504 s. ISBN 978-30-3068-213-2. ŠIROKÝ, Jan. Základy daňové teorie s praktickými příklady. 2.vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 128 s. ISBN 978-80-7552-315-0.

Doporučená literatura:

KRAJŇÁK, Michal. Osobní důchodová daň v České republice se zaměřením na příjmy ze závislé činnosti. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2020. 184 s. ISBN 978-80-248-4405-3. ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 7. vyd. Praha: Leges, 2018. 384 s. ISBN 978-80-7502-274-5. ŠIROKÝ, Jan, KRZIKALLOVÁ, Kateřina a Michal KRAJŇÁK. Trend, Development, Role and Importance of Personal Income Tax in the EU. Brno: CERM, 2020. 116 s. ISBN 978-80-7263-037-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Plnění zadaných úkolů na seminářích. Test.

E-learning

Performing given tasks at seminars. Test.

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcová osnova přednášek: 1. Daňová propedeutika. Úloha daní v ekonomice. 2. Makroekonomické modely působení daní: Model s autonomní daní, model s důchodovou daní, model vyrovnaného rozpočtu. 3. Klasifikace daní. 4. Geneze daní. 5. Daňové principy a vývoj daňové teorie. Efektivnost versus spravedlnost. Příspěvek Ramseye a Pigoua. 6. Daňová incidence: Dokonalá konkurence. Daně na trhu výrobků a služeb. Úloha cenové a důchodové elasticity. Harbergerův model. Ramseyovy daně. 7. Daňová incidence: Nedokonalá konkurence. Daně na trhu výrobních faktorů. Nadměrné daňové břemeno. Hicksův model. Analýza dopadu daní na domácnosti. Neutralita daní. Použití modifikací Lorenzovy křivky v daňových teoriích. Měření globální progresivity. 8. Teorie důchodových daní: Osobní důchodové daně, 9.Teorie důchodových daní: korporátní daně, daně z majetku. 10., 11. Teorie daní ze spotřeby: obratové daně, akcízy, tzv. ekologické daně. 12. Teorie ostatních odvodů daňového charakteru: Pojistné, místní daně, clo. Fiskální federalismus. 13. Teorie daňových úniků.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: Účast ve cvičeních je stanovena minimálně na 75 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: zápočet - průběžné testy nebo souhrnný zápočet zkouška - ústní - v časech dle IS Edison

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj APE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance FRP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně DDP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0311A050040) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj APE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance FRP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně DDP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311A050040) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj APE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance FRP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně DDP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj APE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance FRP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně DDP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj APE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance FRP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně DDP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně DDP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance FRP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní