117-0378/01 – Odborná praxe (OP)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity2
Garant předmětuIng. Marcela Palochová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Marcela Palochová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR55 Ing. Hana Bartková, Ph.D.
HAK30 Ing. Jana Hakalová, Ph.D.
PAL36 Ing. Marcela Palochová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Absolvovat odbornou praxi v předepsaném rozsahu. 2. Prokázat schopnost aplikace teoretických znalostí v praxi. 3. Rozšířit praktické znalosti v oblasti účetnictví a daní.

Vyučovací metody

Ostatní aktivity

Anotace

V rámci tohoto předmětu je student povinen absolvovat praxi v předepsaném rozsahu. Zaměření odborné praxe musí být v oblasti účetnictví a daní (např. v účetních, daňových, auditorských a znaleckých firmách, u daňového poradce, v účetních, daňových, finančních, ekonomických odděleních společností, na finančních a celních úřadech, na úřadech práce, v pojišťovnách, v bankách, v institucích sociálního zabezpečení apod.).

Povinná literatura:

KAPOUNOVÁ, Jana a Pavel KAPOUN. Bakalářská a diplomová práce – od zadání po obhajobu. Praha: Grada, 2017. 136 s. ISBN 978-80-271-0079-8. KOLEKTIV AUTORŮ. Jak vypracovat bakalářskou a diplomovou práci. Praha: UJAK, 2015. 80 s. ISBN 978-80-7452-106-5. ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Brno: Computer Press, 2011. 208 s. ISBN 978-80-251-3510-5.

Doporučená literatura:

LIŠKA, Václav. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. Praha: Professional Publishing, 2008. 93 s. ISBN 978-80-86946-64-1. ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s. ISBN 978-80-7201-779-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nebyly stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Odborná praxe probíhá pouze v měsících červenci a srpnu nepřetržitě v celkovém minimálním rozsahu 14 kalendářních dní, což je 10 pracovních dnů nepřetržitě s minimálním rozsahem 4 hod/denně. Výběr místa konání praxe schvaluje garant předmětu. Vykonaná praxe bude doložena závěrečnou zprávou.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti: Splnění předepsaného rozsahu odborné praxe.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku