117-0378/02 – Odborná praxe (OP)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity3
Garant předmětuIng. Marcela Palochová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Marcela Palochová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR55 Ing. Hana Bartková, Ph.D.
HAK30 Ing. Jana Hakalová, Ph.D.
PAL36 Ing. Marcela Palochová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Absolvovat odbornou praxi v předepsaném rozsahu. 2. Prokázat schopnost aplikace teoretických znalostí v praxi. 3. Rozšířit praktické znalosti v oblasti účetnictví a daní.

Vyučovací metody

Ostatní aktivity

Anotace

V rámci tohoto předmětu je student povinen absolvovat praxi v předepsaném rozsahu. Zaměření odborné praxe musí být v oblasti účetnictví a daní (např. v účetních, daňových, auditorských a znaleckých firmách, u daňového poradce, v účetních, daňových, finančních, ekonomických odděleních společností, na finančních a celních úřadech, na úřadech práce, v pojišťovnách, v bankách, v institucích sociálního zabezpečení apod.).

Povinná literatura:

KAPOUNOVÁ, Jana a Pavel KAPOUN. Bakalářská a diplomová práce – od zadání po obhajobu. Praha: Grada, 2017. 136 s. ISBN 978-80-271-0079-8. KOLEKTIV AUTORŮ. Jak vypracovat bakalářskou a diplomovou práci. Praha: UJAK, 2015. 80 s. ISBN 978-80-7452-106-5. ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Brno: Computer Press, 2011. 208 s. ISBN 978-80-251-3510-5.

Doporučená literatura:

LIŠKA, Václav. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. Praha: Professional Publishing, 2008. 93 s. ISBN 978-80-86946-64-1. ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s. ISBN 978-80-7201-779-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nebyly stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Výběr společnosti, ve které student absolvuje odbornou praxi, doporučuje a schvaluje vedoucí bakalářské práce. Absolvovanou praxi si student nechá potvrdit odpovědnou osobou poskytovatele praxe na předepsaném formuláři. K získání zápočtu z předmětu Odborná praxe je student povinen předložit potvrzení o absolvování praxe svému vedoucímu bakalářské práce. Absolvování odborné praxe je úzce navázáno i na volbu tématu bakalářské práce a výběr společnosti, kde budou studenti své bakalářské práce zpracovávat.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti: Splnění předepsaného rozsahu odborné praxe.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0411A050001) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0411A050001) Účetnictví a daně P čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0411A050001) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku