117-0397/01 – Mezinárodní aspekty finančního účetnictví (MAFÚ)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity4
Garant předmětuIng. Jana Hakalová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Hakalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR55 Ing. Hana Bartková, Ph.D.
HAK30 Ing. Jana Hakalová, Ph.D.
PAL36 Ing. Marcela Palochová, Ph.D.
PS150 Ing. Yvetta Pšenková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vysvětlit základní pojmy harmonizace, standardizace a regulace účetnictví v mezinárodním kontextu. 2. Vysvětlit mezinárodní aspekty finančního účetnictví a výkaznictví (význam, funkce a základní principy). 3. Používat praktické znalosti z Koncepčního rámce účetního výkaznictví dle IFRS. 4. Charakterizovat vybrané rozdíly mezi IFRS a českou účetní legislativou včetně ilustrativních příkladů a vazeb na interpretace IFRIC. 5. Vysvětlit důležitost transparentnosti účetních informací a jejich zveřejňování.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámení s problematikou mezinárodního účetnictví. Předmět poskytuje základní přehled o historii tvorby a implementaci mezinárodního výkaznictví, zaměřuje se na podstatu Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, na jejich Koncepční rámec účetního výkaznictví dle IFRS, včetně vybraných rozdílů mezi IFRS a českou účetní legislativou.

Povinná literatura:

BARTKOVÁ, Hana. Historie, vývoj a regulace účetnictví v České republice. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2016. 126 s. ISBN 978-80-248-3989-9. JÍLEK, Josef. Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP. Grada Publishing, a.s., 2018. 200 s. ISBN 978-80-247-2186-6. KOLEKTIV AUTORŮ. Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři. Praha: Grada Publishing, 2019. 384 s. ISBN 978-80-271-2216-5.

Doporučená literatura:

DVOŘÁKOVÁ, Jana. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. Praha: BizBooks, 2017. 368 s. ISBN 978-80-265-0692-8. VAŠEK, Libor. Účetnictví – výkaznictví vybrané oblasti IFRS. Praha: Institut certifikace účetních, a.s., 2016. 200 s. ISBN 978-80-87985-09-0. SKÁLOVÁ, J. a kol. Podvojné účetnictví 2019. Praha: Grada Publishing, 2019, 192 s. ISBN 978-80-271-2249-3. STROUHAL, Jiří. Slovník pojmů IFRS. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. 216 s. ISBN 978-80-7478-545-0. https://www.ekf.vsb.cz/k117-new/.content/galerie-souboru/Cvicebnice2019.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nebyly stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcová osnova přednášek: 1. Mezinárodní regulace a harmonizace účetnictví, role Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). 2. Proces vývoje nových standardů, dopady procesu standardizace na transparentnost a zveřejňování účetních informací. 3. Vztah IFRS, US GAAP, Bilančních směrnic EU ve vztahu k české účetní legislativě. 4. Koncepční rámec účetního výkaznictví dle IFRS. 5. Koncepce účetní závěrky dle IFRS, základní položky účetních výkazů, základní prvky účetní závěrky, oceňovací modely, problematika konverze účetních závěrek. 6. Konvergence systému IFRS a US GAAP, pro vznik jediného systému finančního výkaznictví. 7. Implementace IFRS do právní úpravy účetnictví a daní v České republice. 8. Přehled vybraných rozdílů mezi IFRS a českou účetní legislativou včetně ilustrativních příkladů a vazeb na interpretace IFRIC.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 23
        Semestrální projekt Semestrální projekt 45  10
        Zápočtový test Písemka 40  10
Rozsah povinné účasti: Účast ve cvičeních je stanovena minimálně na 75%.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0411A050001) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0411A050001) Účetnictví a daně P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B0411A050001) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku