117-0399/02 – Speciální seminář (SS)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Viola Šebestíková, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Viola Šebestíková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PS150 Ing. Yvetta Pšenková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 5+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Připravovat materiály ke zpracování seminární práce. 2. Debatovat s vedoucím bakalářské práce.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Obsah speciálního semináře je zaměřen na konzultace k aktuální problematice účetnictví, daní a souvisejících právních předpisů v návaznosti na příslušné novely právních předpisů v ČR. Speciální seminář je určen pro bývalé studenty celoživotního vzdělávání a je formou přípravy na zpracování semniární práce.

Povinná literatura:

KOLEKTIV AUTORŮ. Účetnictví podnikatelů 2012. 9. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 712 s. ISBN 978-80-7357-744-5. KOLEKTIV AUTORŮ. Účetní souvztažnosti 2012-2013. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 330 s. ISBN 978-80-7357-725-4.

Doporučená literatura:

PELECH, Petr a Vladimír PELC. Daně z příjmů s komentářem 2012. 12. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 1 079 s. ISBN 978-80-7263-742-3. SKÁLOVÁ, Jana a Pěva ČOUKOVÁ. Účetní a daňové dopady transakcí v kapitálové společnosti. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 430 s. ISBN 978-80-7357-485-7. STROUHAL, Jiří. Slovník pojmů IFRS. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 204 s. ISBN 978-80-7357-474-1. SVOBODOVÁ, Jaroslava a kol. Účtová osnova, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky 2012 – 181 postupů účtování. 9. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 528 s. ISBN 978-80-7263-738-6. ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Účetní operace kapitálových společností (daňové a právní souvislosti. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 256 s. ISBN 978-80-247-4018-8.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

Konzultace s pedagogem.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování seminární práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsah speciálního semináře je zaměřen na konzultace k aktuální problematice účetnictví, daní a souvisejících právních předpisů v návaznosti na příslušné novely právních předpisů v ČR. Speciální seminář je určen pro bývalé studenty celoživotního vzdělávání a je formou přípravy na zpracování semniární práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        JIný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku