117-0524/02 – Účetnictví A (AA)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity5
Garant předmětuIng. Kateřina Krzikallová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Kateřina Krzikallová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAN03 Ing. Kateřina Krzikallová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Zdůraznit význam, funkce a metodické prvky účetnictví. 2. Vysvětlit podstatu mezinárodní harmonizace účetnictví. 3. Analyzovat dopady účetních operací ve vazbě na majetek podniku. 4. Analyzovat dopady účetních operací v oblasti obchodně závazkových vztahů podniku. Vyučovací metody.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je zdůraznění významu účetnictví jako nástroje pro zobrazení a pochopení rozhodujících majetkových a kapitálových operací podnikatelských subjektů a finanční situace podniku. Vychází ze základních koncepčních a metodických prvků účetnictví, z významu harmonizace účetnictví, s jejich následným promítnutím a zaměřením na specifické oblasti účetnictví podnikatelů. Předmět pokračuje v navazujícím Účetnictví B.

Povinná literatura:

KOLEKTIV AUTORŮ. Abeceda účetnictví pro podnikatele 2017. 15. vyd. Olomouc: ANAG, 2017. 448 s. ISBN 978-80-7554-068-3. KOLEKTIV AUTORŮ. Meritum Účetnictví podnikatelů 2017. 14. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 528 s. ISBN 978-80-7552-518-5. ŠEBESTÍKOVÁ, Viola, BAŘINOVÁ, Dagmar, KRYŠKOVÁ, Šárka, KRAJČOVÁ, Jiřina a Kateřina RANDOVÁ. Účetnictví podnikatelských subjektů II. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3141-1

Doporučená literatura:

HAKALOVÁ, Jana. Účetní závěrka a auditing. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2010. 146 s. ISBN 978-80-7399-144-9. KOLEKTIV AUTORŮ. Účetnictví podnikatelských subjektů I. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. 120 s. ISBN 978-80-248-2905-0. KOLEKTIV AUTORŮ. Účetnictví podnikatelských subjektů II. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. 224 s. ISBN 978-80-248-3141-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další specifické požadavky nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcová osnova přednášek: 1. Úvod do účetnictví (význam, funkce, zásady, právní rámec; klasifikace majetku, závazků, nákladů a výnosů, základy oceňování; bilance; výsledovka; metodické a kontrolní prvky účetnictví; účetní knihy). 2. Dlouhodobý nehmotný majetek (charakteristika, oceňování ve vztahu k pořízení a k datu účetní závěrky, způsoby pořízení, vyřazování majetku, odepisování, technické zhodnocení). 3. Dlouhodobý hmotný majetek (charakteristika, oceňování ve vztahu k pořízení a k datu účetní závěrky, způsoby pořízení, vyřazování majetku, odepisování, technické zhodnocení). 4. Dlouhodobý finanční majetek (charakteristika, oceňování při pořízení, k datu účetní závěrky, prodej). 5. Zásoby (třídění, oceňování a účtování při pořízení nákupem, vlastní činností, na skladě, při spotřebě a v rámci závěrky) 6. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní výpomoci (peníze, operace s cennými papíry, úvěry). 7. Konfrontace vybraných oblastí účtování s pojetím IFRS. 8. Konfrontace účetního a daňového pojetí nákladů a výnosů. 9. Zúčtovací vztahy (se zaměstnanci, obchodní – pohledávky, závazky).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85 3
        Účetnictví A Písemka 85  85 3
Rozsah povinné účasti: 75% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: 60 % účast na cvičeních nebo seminární práce

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2016/2017 zimní