117-0525/02 – Účetnictví B (AB)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity5
Garant předmětuIng. Kateřina Krzikallová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Kateřina Krzikallová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAN03 Ing. Kateřina Krzikallová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Zdůraznit podstatu vlastního a cizího kapitálu jako významného zdroje podnikání. 2. Objasnit význam nákladů a výnosů ve vztahu k výsledku hospodaření. 3. Vysvětlit odlišnost účetního a daňového pojetí nákladů a výnosů. 4. Analyzovat účetní operace související s roční účetní závěrkou. 5. Zdůraznit význam a využití účetních výkazů podniku.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem komplexně pojatého dvousemestrálního předmětu je zdůraznění významu účetnictví jako rozhodujícího nástroje pro zobrazení a pochopení majetkových a kapitálových operací, s promítnutím do finanční situace podniku. Navazuje na předmět Účetnictví podnikatelů A, navazuje v oblasti vztahů s finančními institucemi, vlastního a cizího kapitálu, zabývá se významem účetní závěrky a její prezentací prostřednictvím účetních výkazů.

Povinná literatura:

KOLEKTIV AUTORŮ. Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018. 16. vyd. Olomouc: ANAG, 2018. 424 s. ISBN 978-80-7554-121-5. KOLEKTIV AUTORŮ. Meritum Účetnictví podnikatelů 2018. 15. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. 529 s. ISBN 978-80-7552-989-3. HAKALOVÁ, Jana a Yvetta PŠENKOVÁ. Daňová evidence. Teorie a praxe. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 128 s. ISBN 978-80-7598-239-1.

Doporučená literatura:

HAKALOVÁ, Jana. Účetní závěrka a auditing. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2010. 146 s. ISBN 978-80-7399-144-9. KOLEKTIV AUTORŮ. Sbírka příkladů a kontrolních otázek z účetnictví podnikatelských subjektů. 1. vyd. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2008. 110 s. ISBN 978-80-248-1881-8. KOLEKTIV AUTORŮ. Úvod do účetnictví. 1. vyd. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2008. 88 s. ISBN 978-80-248-1815-3. KOLEKTIV AUTORŮ. Meritum-Účetnictví podnikatelů 2012. 9. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 695 s. ISBN 978-80-7357-744-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další specifické požadavky nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcová osnova přednášek: 1. Zúčtovací vztahy (zúčtování daní a dotací). 2. Vlastní kapitál (význam, třídění, vlastnické vztahy, změny kapitálových fondů a fondů ze zisku, použití). 3. Rezervy (význam, třídění, vliv na výsledek hospodaření). 4. Dlouhodobé závazky (podniky ve skupině, úvěry, závazky z pronájmu podniku, odložený daňový závazek). 5. Náklady, výnosy (provozní, finanční – význam, charakteristika, časové rozlišení, daňové hledisko). 6. Roční účetní závěrka (závěrkové operace, účet zisků a ztráty, daňový základ, daně z příjmů splatné, odložené, uzavření účetních knih, účetní výkazy, příloha, jejich ověřování, zveřejňování, význam cash flow). 7. Harmonizace účetnictví (direktivy EU, mezinárodní účetní standardy, americké účetní standardy, zaměření na konfrontaci v pojetí účetní závěrky dle českých a mezinárodních standardů).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 21
                Písemka Písemka 40  21 3
        Zkouška Zkouška 60  30 3
Rozsah povinné účasti: 75% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: 60% účast na cvičeních nebo seminární práce

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.