117-0567/03 – Základy účetnictví a daní (FAD)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity5
Garant předmětuIng. Jana Hakalová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Hakalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAK30 Ing. Jana Hakalová, Ph.D.
RAN03 Ing. Kateřina Krzikallová, Ph.D.
PAL36 Ing. Marcela Palochová, Ph.D.
PS150 Ing. Yvetta Pšenková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. To emphasize the importance of accounting as the enterprise financial management tool. 2. To feature the importance of accounting operation in individual areas of accounting. 3. To explain the differences of accounting and tax conception of costs and revenues. 4. To clarify the connection and the impact of accounting operation to disclosed financial statements.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je vysvětlení problematiky základů účetnictví a daní podnikatelských subjektů dle platných právních předpisů v ČR v anglickém jazyce. Student by měl získat znalosti v anglickém jazyce z odborné účetní a daňové problematiky a měl by být schopen používat a aplikovat danou odbornou terminologii v anglickém jazyce.

Povinná literatura:

HOVORKOVÁ, Martina. English for Accounting (B2). 5. vyd. Plzeň: Fraus, 2007. 65 s. ISBN 978-80-7238-604-8. PASEKOVÁ, Marie. Financial Accounting I. Study Tool for the Distance learning. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Academia centrum.171 s. ISBN 978-80-7318-573-2.

Doporučená literatura:

Finance a účetnictví Angličtina (český jazyk) [Médium CD]. 1. vyd. Ostrava: Eddica. ISBN 40-624-5041-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminar work,Tests,Consultations.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nebyly stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do účetnictví (význam, funkce, právní rámec, účetní zásady a principy, metodické a kontrolní prvky účetnictví, účetní doklady, účetní knihy, způsob vedení účetnictví, účtová osnova a účtový rozvrh aj.). 2. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (charakteristika, oceňování, odpisování, způsoby účtování včetně daňového pohledu aj.). 3. Dlouhodobý finanční majetek (charakteristika, oceňování a způsoby účtování aj.). 4. Zásoby (charakteristika, oceňování a způsoby účtování aj.). 5. Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky (charakteristika, oceňování a způsoby účtování aj.). 6. Zúčtovací vztahy (charakteristika a způsoby účtování specifických případů včetně účtování daní aj.). 7. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky (charakteristika a způsoby účtování specifických případů aj.). 8. Náklady a výnosy včetně daňového hlediska, zjištění výsledku hospodaření před zdaněním a po zdanění, zjištění základu daně, jeho úprava dle zákona o daních z příjmů a účtování daně z příjmů splatné. 9. Závěrkové a podrozvahové účty a postup při účetní uzávěrce na konci účetního období. 10. Účetní závěrka a výroční zpráva.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 21
                Písemka Písemka 40  21
        Zkouška Zkouška 60  30
Rozsah povinné účasti: Min. 75 % účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0411A050001) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0412A050005) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0411A050001) Účetnictví a daně P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B0412A050005) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0411A050001) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku