117-0576/01 – Daňová teorie a politika (DTP)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jan Široký, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Široký, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRA601 doc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D.,MBA,LL.M.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzovat základní přístupy k teorií daní. Srovnat závěry jednotlivých ekonomických škol pro daňovou praxi. Aplikovat daňovou teorii na konkrétní daňové systémy EU.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s náročnějšími typy daňových teorií. Absolvent kurzu by měl mít znalosti daňové incidence a konstrukce jednotlivých druhů daní a umět je aplikovat na reálie daňového systému České republiky, popř. dalších zemí Evropské unie. Kurz je zahájen vysvětlováním základních pojmů, úlohou daní v ekonomice, vývojem daní a daňových teorií a tříděním daní podle různých hledisek. Dále jsou popisovány daňové principy, na jejichž základech by měl být vystavěn daňový systém a kontroverzními názory na využívání těchto principů. Následují analýzy daňového zatížení, problematika vlivu daní na tržní mechanismus a jednotlivé subjekty ekonomického trhu, popis nadměrného daňového břemena a celková daňová incidence, tj. problémy, které tvoří jádro daňové teorie. Další části kurzu se věnují teoretickým základům jednotlivých druhů daní a přístupům k jejich konstrukci. Tam, kde je to možné, jsou teoretické poznatky konfrontovány s daňovou praxí, zejména s daňovým systémem ČR, popř. dalších zemí EU a OECD.

Povinná literatura:

KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2018, 272 s. ISBN 978-80-7598-165-3. ŠIROKÝ, Jan. Základy daňové teorie s praktickými příklady. 2.vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 128 s. ISBN 978-80-7552-315-0. ŠIROKÝ, Jan a Michal KRAJŇÁK. Základy daňové teorie. Cvičebnice. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 116 s. ISBN 978-80-7478-927-4.

Doporučená literatura:

MUSGRAVE, Peggy a Richard MUSGRAVE. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management Press, 1994, 946 s. ISBN 80-85603-76-4. ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 7. vyd. Praha: Leges, 2018. 384 s. ISBN 978-80-7502-274-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcová osnova přednášek: 1. Daňová propedeutika. Úloha daní v ekonomice. 2. Makroekonomické modely působení daní: Model s autonomní daní, model s důchodovou daní, model vyrovnaného rozpočtu. 3. Klasifikace daní. Geneze daní. 4. Daňové principy a vývoj daňové teorie. Efektivnost versus spravedlnost. Příspěvek Ramseye a Pigoua. 5. Daňová incidence: Dokonalá konkurence. Daně na trhu výrobků a služeb. Úloha cenové a důchodové elasticity. Harbergerův model. Ramseyovy daně. Nedokonalá konkurence. Daně na trhu výrobních faktorů. Nadměrné daňové břemeno. Hicksův model. 6. Analýza dopadu daní na domácnosti. Neutralita daní. Použití modifikací Lorenzovy křivky v daňových teoriích. Měření globální progresivity. 7. Teorie důchodových daní: Osobní důchodové daně, korporátní daně, daně z majetku. 8. Teorie daní ze spotřeby: obratové daně, akcízy, tzv. ekologické daně. 9. Teorie ostatních odvodů daňového charakteru: Pojistné, místní daně, clo. Fiskální federalismus. 10. Teorie daňových úniků.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: Účast ve cvičeních je stanovena minimálně na 75 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj AE P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj AE P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.