117-0805/01 – Majetkové daně (MD)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity4
Garant předmětuIng. Jiřina Krajčová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiřina Krajčová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRA53 Ing. Jiřina Krajčová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
distanční Zápočet a zkouška 1+0
celoživotní Zápočet a zkouška 1+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vysvětlit základní princip majetkových daní. 2. Popsat jednotlivé majetkové daně v ČR. 3. Objasnit základní principy výpočtu daňové povinnosti. 4. Řešit případové studie na jednotlivé majetkové daně.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Cílem předmětu je vysvětlit princip majetkových daní v České republice. Úkolem předmětu je objasnění problematiky silniční daně, daně z nemovitostí, daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí, včetně praktické aplikace na příkladech.

Povinná literatura:

JANOŠEK, Karel. Daň silniční s komentářem 2010. 3. vyd. Praha: ANAG, 2010. 135 s. ISBN 978-80-7263-587-0 KOBÍK, Jaroslav a Alena KOHOUTKOVÁ. Daňový řád s komentářem 2011. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2010. 960 s. ISBN 978-80-7263-616-7. VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2012. 11. vyd. Praha: 1. VOX, 2012. 372 s. ISBN 978-80-87480-05-2.

Doporučená literatura:

RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 385 s. ISBN 978-80-7179-563-6. RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění 2012. 4. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 487 s. ISBN 978-80-7263-724-9. ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 5. vyd. Praha: Linde, 2012. 400 s. ISBN 978-80-7201-881-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Přímé daně majetkového typu - charakteristika daní z majetku - postavení majetkových daní v rámci daňové soustavy ČR 2. Silniční daň - právní úprava - předmět a poplatníci daně - základ daně a sazby daně 3. Silniční daň - placení daně - osvobození od daně - slevy na dani - daňové přiznání 4. Daň z nemovitostí - charakteristika daně z nemovitostí - předmět a poplatníci daně - základ daně a sazba daně 5. Daň z nemovitostí - placení daně - osvobození od daně - daňové přiznání 6. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí - legislativní úprava dědického a darovacího práva - předmět a poplatníci daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí 7. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí - základ daně a sazby daně - vyměřování a placení daně - osvobození od daně - daňové přiznání

Podmínky absolvování předmětu

Celoživotní forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku