117-0807/01 – Daň z příjmů A (DP A)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity5
Garant předmětuIng. Zuzana Rylová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Zuzana Rylová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRA53 Ing. Jiřina Krajčová, Ph.D.
RYL01 Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
distanční Zápočet a zkouška 1+0
celoživotní Zápočet a zkouška 1+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vysvětlit základní principy daně z příjmů. 2. Popsat zdanění fyzických osob. 3. Popsat zdanění právnických osob. 4. Objasnit zdanění na praktických příkladech. 5. Vysvětlit nakládání s majetkem z pohledu daně z příjmů.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Získání základních znalosti o zdanění jednotlivých druhů příjmů fyzických a právnických osob, stanovení základu daně, o výpočtu daňové povinnosti.

Povinná literatura:

PELECH, Petr a Vladimír PELC. Daně z příjmů: s komentářem 2012. 12. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 1 079 s. ISBN 978-80-7263-742-3.

Doporučená literatura:

Pilátová, Jana a kol. Daňová evidence 2012 – komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ. 8. vyd. Olomouc: ANAG, 2012, 360 s. ISBN 978-80-7263-723-2. Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (v platném znění) a prováděcí předpisy www.mfcr.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod - organizace zápočtů a zkoušek, organizace studia, literatura, základní daňové pojmy, zdanění příjmů fyzických osob - vymezení poplatníků, 2.Předmět daně, osvobozené příjmy 3.Způsoby stanovení základu daně, daňová ztráta, nezdanitelné částky, výpočet daně 4.Dílčí základy daně – příjmy ze závislé činnosti, příjmy osvobozené a příjmy, které nejsou předmětem daně, výpočet zálohy na daň, 5.Dílčí základy daně – příjmy z podnikání, příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti, způsoby uplatnění výdajů, minimální základ daně, daň stanovená paušální částkou 6.Dílčí základy daně - příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu, 7.Dílčí základy daně - ostatní příjmy, výpočet daňové povinnosti - odčitatelné položky, sazba daně, slevy na dani, samostatný základ daně, daň ze samostatného základu daně 8.Přiznání k dani z příjmů fyzických osob- typy daňového přiznání a jeho vyplnění, podání daňového přiznání, zálohy na daň, opravné a dodatečné daňové přiznání 9.Zdanění příjmů právnických osob- vymezení poplatníků, zdaňovací období, předmět daně, osvobozené příjmy 10.Základ daně - stanovení základu daně u podnikatelských subjektů, stanovení základu daně u neziskových organizací, sazba daně, slevy na dani 11.Přiznání k dani z příjmů právnických osob- daňové přiznání a jeho vyplnění, podání daňového přiznání, zálohy na daň, příjmy zdaňované zvláštní sazbou daně 12.Nakládání s majetkem –opravy a údržba, technické zhodnocení 13.Nakládání s majetkem – odpisování, rezervy na oprav 14.Nakládání s majetkem - operativní nájem, finanční pronájem s následnou koupí najaté věci, podnájem

Podmínky absolvování předmětu

Celoživotní forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Písemka Písemka 40  21
        Zkouška Zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku