117-0929/01 – Ekonomie daní (ED)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D.,MBA,LL.M.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D.,MBA,LL.M.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRA601 doc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D.,MBA,LL.M.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na typy daňových teorií, úlohu daní v ekonomice, vývoj daní, daňové principy, vliv daní na tržní mechanismus a tržní subjekty ekonomického trhu, dále na nadměrné daňové zatížení, daňovou incidenci apod. Zvláštní pozornost je věnována teoretickým základům jednotlivých druhů daní a přístupům k jejich konstrukci. Osnova 1. Daňové principy, geneze a členění daní. 2. Daňová incidence na dokonale konkurenčním trhu. 3. Daňová incidence na nedokonale konkurenčním trhu I. 4. Daňová incidence na nedokonale konkurenčním trhu II. 5. Význam a principy osobní důchodové daně. 6. Korporátní důchodová daň a její mechanismus. 7. Podstata zdanění majetku a teorie majetkových daní. 8. Východiska všeobecných nepřímých daní. 9. Specifické případy u selektivních spotřebních daní. 10. Daně k ochraně životního prostředí. 11. Sociální pojištění jako daňová platba. 12. Makroekonomické modely působení daní I. 13. Makroekonomické modely působení daní II. 14. Význam daňové harmonizace v Evropské unii.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

KRAJŇÁK, Michal. Osobní důchodová daň v České republice se zaměřením na příjmy ze závislé činnosti. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2020. 184 s. ISBN 978-80-248-4405-3. OATS, Lynne. Taxation: Policy and Practice 2022/23. Lancaster: Fiscal Publication, 2022. 512 s. ISBN 190-62-0165-X. VANČUROVÁ Alena a Hana ZÍDKOVÁ. Daňový systém ČR 2022. 16. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2022. 353 s. ISBN 978-80-7676-362-3.

Doporučená literatura:

JANKŮ, Jan. Ekonomické důsledky neinformovanosti voliče: politicko-rozpočtový cyklus. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2020. 150 s. ISBN 978-80-248-4458-9. RICHARDS, Colin. Tax For Small To Medium Size Business. London: Straightforward Publishing, 2019. 240 s. ISBN 978-18-4716-918-1. ŠIROKÝ, Jan, KRAJŇÁK, Michal a Kateřina KRZIKALLOVÁ. Trend, development, role and importance of social security contributions in the EU. Brno: CERM, 2019. 116 s. ISBN 978-80-7623-006-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je zaměřen na typy daňových teorií, úlohu daní v ekonomice, vývoj daní, daňové principy, vliv daní na tržní mechanismus a tržní subjekty ekonomického trhu, dále na nadměrné daňové zatížení, daňovou incidenci apod. Zvláštní pozornost je věnována teoretickým základům jednotlivých druhů daní a přístupům k jejich konstrukci. Osnova 1. Daňové principy, geneze a členění daní. 2. Daňová incidence na dokonale konkurenčním trhu. 3. Daňová incidence na nedokonale konkurenčním trhu I. 4. Daňová incidence na nedokonale konkurenčním trhu II. 5. Význam a principy osobní důchodové daně. 6. Korporátní důchodová daň a její mechanismus. 7. Podstata zdanění majetku a teorie majetkových daní. 8. Východiska všeobecných nepřímých daní. 9. Specifické případy u selektivních spotřebních daní. 10. Daně k ochraně životního prostředí. 11. Sociální pojištění jako daňová platba. 12. Makroekonomické modely působení daní I. 13. Makroekonomické modely působení daní II. 14. Význam daňové harmonizace v Evropské unii.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0412D050003) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0412D050003) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0412D050003) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0412D050003) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0412D050003) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0412D050003) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P0412D050003) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0412D050003) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0412D050003) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0412D050003) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0412D050003) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0412D050003) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.