117-0939/01 – Účetnictví kapitálových společností (vyšší účetnictví) (ÚKS)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR36 doc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zvládnutí specifik účetnictví kapitálových společností v širších souvislostech. Důraz je kladen na komplexní účetní přístup, jehož výsledkem je vliv účetních operací na změny v účetních výkazech a dopady do finanční situace podniků. V konkrétních případech je problematika řešena nejen z pohledu Českých účetních standardů (ČÚS), ale i s ohledem na přístup Mezinárodních účetních standardů (IAS), resp. Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), direktiv EU a US GAAP. Předmět využívá vedle znalostí základů účetnictví i základní orientaci v právní úpravě obchodních společností. K celkové komplexnosti předmětu přispívá i posouzení případných daňových dopadů konkrétního účetního problému.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět je zaměřen na významné účetní operace akciových společností a společností s ručením omezeným, jež přímo či nepřímo souvisejí se změnami vlastního kapitálu. Teoretická východiska a vlastní účetní řešení v podobě názorných schémat a příkladů jsou pojata komplexně, tj. nejen z pohledu účetního, ale také v kontextu českých právních a daňových souvislostí. Informace o formách vkladů, ale také o účetních a daňových problémech s nepeněžitými vklady, o okolnostech a důsledcích změn vlastního kapitálu nebo o otázkách spojených s držbou cenných papírů a jejich oceňováním.

Povinná literatura:

DVOŘÁKOVÁ, Dana. Finanční účetnictví a výkaznictví podle Mezinárodních standardů IFRS. 3. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 327 s. ISBN 978-80-251-3652-2. DVOŘÁK, Tomáš. Přeměny a přeshraniční přeměny obchodních společností a družstev. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 540 s. ISBN 978-80-7357-970-8. WEYGANDT, Jerry, KIMMEL, Paul end Donald KIESO. Financial Accounting: IFRS Edition. John Wiley&Sons. 2010. 848 s. ISBN 13978-0470-55200-1. KOLEKTIV AUTORŮ. Účetnictví podnikatelů 2019. 16. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. 533 s. ISBN 978-80-7598-271-1. KOVANICOVÁ, D. Finanční účetnictví – světový koncept IAS/IFRS. Praha: BOVA POLYGON. 2005. 526 s. ISBN 80-7273-129-7. KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům. International Financial Reporting Standards 2010. International Accounting Standards Board. London, 2009.Praha: BOVA POLYGON. 2004. 284 s. ISBN 80-7273-095-9.

Doporučená literatura:

DĚDIČ, J. a kol. Přeměny obchodních společností a družstev pro podnikatelskou praxi. GOODE, Sir Roy. Principles of Corporate Insolvency Law. 4. vyd. Sweet& Maxwell Ltd, 2011. 673 s. ISBN 9780414047877. HELMINEN,Marjaana. EU Tax Law-Direct Taxation-2011. Amsterdam: IBFD, 2011. 426 s. ISBN 978-90-8722-096-9. JÍLEK, Josef a Jitka SVOBODOVÁ. Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2013. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 432 s. ISBN 978-80-247-4710-1. KOLEKTIV AUTORŮ. Účetnictví podnikatelů 2019. 16. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. 533 s. ISBN 978-80-7598-271-1. KRÁLÍČEK, Vladimír. [i]Zákon o auditorech. Komentář[/i]. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. 192 s. ISBN 978-80-7552-317-4. LEIGH, Karen. Personal Bankruptcy and Company Insolvency. 3. vyd. United Kingdom: Easyway Guides, 2012. ISBN-13: 978-1847162366. MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele. 2. vyd. Praha: Linde, 2011. 440 s. ISBN 978-80-7201-862-8. MÜLLEROVÁ, Libuše a Vladimír KRÁLÍČEK. [i]Auditing pro manažery aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem[/i]. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. 208 s. ISBN 978-80-7552-768-4. MÜLLEROVÁ, Libuše a Michal ŠINDELÁŘ. [i]Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích[/i]. Praha: Grada Publishing, 2016. 208 s. ISBN 978-80-247-5806-0. PILAŘOVÁ, Ivana. [i]Účetní a daňové případy řešené v s. r. o.[/i]. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. 197 s. ISBN 978-80-7598-022-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další specifické požadavky nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

-Specifika účetnictví kapitálových společností (zaměření na kapitálové operace, na cenné papíry), audit, konsolidovaná účetní závěrka -Mezinárodní účetní standardy, direktivy EU, US GAAP -Vlastnické operace s podnikem (zánik společnosti s likvidací, insolvenční řízení, zánik společnosti bez likvidace - změna právní formy, fúze, rozdělení)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku